Tasavvufun Gayesi Nedir?

islamda tasavvufun gayesi nedir?Tasavvuftaki maksat nedir?

Tasavvufun maksadı ,insanı terbiyedir.Bu ise,ancak nefsin ıslahıyla ve kalbin kötülüklerden arınmasıyla olur."Muhakkak ki,insan cesedinde bir et parçası vardır.o sağlam olduğu zaman cesedin tamamı sağlam olur.O fasit olduğu zaman cesedin tamamı fasıd olur.Dikkat edin!bu kalptir." hadisi şerifi bu hakikate delalet eder.
(Mektubat-ı Rabbani c.1,m.161)

Yine, tasavvufun gayesi,nefsi terbiye edip,mutmainne makamına ulaşmak ve böylelikle hakiki imana kavuşmaktır.İmamı Rabbani (K.S) Hz.şöyle buyurur:

"Sen bil ki;seyri sülük menzillerini katetmekten maksat,nefsin mutmain olmasına bağlı olan,iman-ı hakikiyi elde etmektir."

Silsile-i Saadattan Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hz. Tasavvuf'un gayesini şu dört maddede hulasa eder:

1-Tağyiru'l-Uslüp: Kötü hal ve hareketlerin değiştirilip ,allah'ın razı olacağı hale bürünmek.

2-İkazu'l-Uyün: Gözleri gaflet uykusundan uyandırmak.

3-Tenşitü'l-Kulüp :Kalpleri feyz-i ilahi ile
neşelendirip,ibadat-ı taata karşı coşturmak.

4-Tenviru'-Ervah: Nefisleri terbiye edip,ruhları nurlandırmak.
(Ziya Sunguraoğlu notları.s.65)


Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..