Sabi (Küçük) yaşta Ölen Çocukların Ahiretteki Durumu

Küçük yaşta ölen çocukların ahiretteki durumu nedir?sabi yaşta ölen çocuklar nereye gider?Sabiler cennete girer mi?küçük yaşta ölen çocuklar toprak mı olur?

Müslümanların küçük yaşta vefat eden sabileri (bunlara anne karnında ölen bebeklerde dahil)cennette ailesini bekler ve Hz.Allaha Ana-babası için şefatçı olurlar. Ebû Ümâme’nin (r.a) rivâyet ettiğine göre, Rasûlüllah sallAllahu aleyhi ve sellem başka bir mecliste şöyle buyurmuştur.

“Kıyâmet gününde Müslümanların oniki yaşına kadar olan çocukları arşın altındadırlar. Şefâat ederler ve şefâatleri kabul olunur. Onüçüne ulaşanların ise, lehine yahut aleyhinedir. Yani bülûğa erenler hesap verirler”.

Hadisi Şerifte: Müminlerin küçük iken vefat eden evlatları,cennetin bir dağındadırlar.İbrahim (a.s) ve zevcesi Sare onlara bakarlar.Kıyamet gününde Hz.Allah onları babalarına teslim eder."(Ebu Hureyre) mahşerde kırk yaşında bir adam olarak diriltilir.(İbni Hatem R.a.)

Hadis şerif: "Cennette Tuba isimli bir ağaç vardır,her dalı süt verir.Cennet ehlinin çocukları ondan emzirilirler.Kadının düşürdüğü çocuk da,cennet nehirlerinden bir nehirde dolaşır,kıyaamet koptuğunda

Ebû Hüreyre’nin (r.a) rivâyet ettiğine göre, Rasûlüllah sallAllahu aleyhi ve sellem:

“Sizin küçükleriniz (Müslümanların küçükken ölen çocukları) Cennet ehlinin de küçükleridir. Onlardan birisi babasına mülâkî olur da elbisesini tutar ve Allah, ana-babasını Cennete sokuncaya kadar onu bırakmaz”. buyurmuşlardır.

Bazı âlimler; Rasûlüllah’ın (s.a.v.) bu Hadis-i Şerifine dayanarak; “Müslümanların küçük yaşta ölen çocukları, Cennette anne- babları için çocuk sevmek ve evlât okşamak gibi en lâtîf bir zevki ebedî olarak yaşamalarına sebep olacaktır” demişler ve bu görüşlerini Âyet-i Kerîmeler ile de delillendirmişlerdir..

Allah-ü Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de: “(Cennet ehlinin) Etraflarında ebedî (genç) liğe erdirilmiş, yaşlanmayacak hizmetçiler dolaşır.” (El-Vâkıa Sûresi: 17)

“Etraflarında (hizmet için) ebedî olarak tâze kalan çocuklar dolaşır. Onları gördüğün vakit, saçılmış inci sanırsın.” buyuruyor. (El-İnsan Sûresi: 19).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..