Ölünün Arkasından Yapılan Hayırların Faydası ve Önemi

Mevtanın arkasından yapılan hayır ve iyiliklerin faydası varmıdır?Ülmüş kimseni arkasından yapılan hayırlar ona ulaşır mı?ölmüş kimselere okunan yapılan okuma ve hayırların faydası olur mu?

Ölen yakınlarımıza yapableceğimiz en büyük iyilik onların arkasından hayır dua etmek,onlar için istiğfar etmek ve onlar için hayırlar yapmaktır.Ölen yakınlarımıznın arkasından yapılan hayır ve duaların elbetteki onlara faydası vardır.Bu hususta bir çok Hadisi şerif varid olmuştur.

peygamber (s.a.v)Efendimiz Hadisi şeriflerinde :

"Ölülerin duaya olan ihtiyacı dirilerin yemek ve içmeye olan ihtiyacından daha şiddetlidir." buyurmuşlardır.

Başka bir Hadisi şerifte: "Ölü kabrinde yardım bekleyen batmış bir adam gibidir.Anasından babasından çocuğundan veya güvenlir dostundan ona gelecek bir dua bekler.Ona dua gittiği zaman o dua ölüye dünya ve içindekilerden daha hayırlı gelir.Hz.Allah dünyadakilerin dualarında dağlar gibi sevap yığınlarını kabirlerinin üstüne yağdırır.Dirilerin ölülere hediyesi onlar için yaptıkları istiğfardır.." buyrulmuştur.


H.Ş:"Ümmetim ümmeti merhumedir.Günahları ile kabre girerler.Müminlerin onlara yaptığı istiğfarlarla temizlenmiş olarak çıkarlar.(dirilirler)"

Amr Bin Ceriri R.a.şöyle buyuruyor: "Kul vefat eden kardeşine dua ettiği zaman bir melek o duayı kabrine götürür ve "Ey gurbette kalan kabrin sahibi bu sana çok şefkat eden falan kardeşinden bir hediyedir"der."

Ebu Nuaym'dan rivayet edildiğine göre "Ölüler kabirde yedi gün suale çekilir.Mevta o günlerde onun adına dünyada hayır maksadıyla yemek verilmesini ister.
Buradan anlaşıldığı üzere yemek ile yapılan hayır sadece ilk gün ve son gün ile sınırlı olmamalı yedi gün boyunca imkan nisbetinde yapılmaya çalışılmalıdır.

Hadisi Kudsi:" Ey Ademoğlu !senin olmadığı halde iki şeyi sana yazarım.
1-Vefatından sonra infakını vasiyet ettiğin malın.Halbuki o varisinindir.
2-Müslümanların sana yaptığı dua.Halbuki sen o zaman öyle bir yerdesindir ki,artık ne iyilik yapabilirsin ne de kötülük."

İslam dininde vasiyet etmek meşrudur.ve bu hadisi kudsiden kişinin öldükten sonra varislerine kalacak olna maldan fkir fukaraya infak etmek üzere vasiyette bulunmasının önemine dikkat çeklmiştir.Aynı şekilde borcu olan kimsede öldükten sonra borcunun ödenmesi üzerine de bir vasiyet hazırlamalı ve buu yakınlarına bildirmelidir.

H.Ş."biriniz sadaka vereceğiniz zaman (ölmüş)ebevyninin yerine versin.Kendi sevabndan hiç bir şey eksilmeksizin onun sevabı onlarada gider.

H.Ş.Kim kabristana gittiğinde Yasin suresini okursa,Hz.Allah kabrstanda yatanların yükün hsfifletir.Ve okuyana ölüler sayısınca hasene yazılır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..