Kudretten Taş Üzerine Yazılan salevat-ı Şerife

Kudretten taş üzerine yazılan salevatın okunuşu.Kudretten taş üzerine yazılan salevat nedir?Kudretten yazılan salevat hangisidir?

Kudretten taş üzerine yazılan salevat şudur:

” Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedim bahri envârike ve ma’dini esrarike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve imâmi hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücû di vessebebi fî külli mevcû din ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedû mü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehâ lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn. “

Mânâsı:

” Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından… Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında… Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin… Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin.

Evliyaullah; bu salavat kudret hattıyla bir taş üzerine yazılmış olan salavattır, demişlerdir. Salatı Nuril Kıyameti, diye isim verdikleri bir salavattır. Bu isimle adlandırmalarının sebebi, bu salavatı okuyan kimseye okunduğu o andan itibaren meydana gelecek olan nurun çokluğundandır.

Rivayete göre Abdulkadir Geylani hazretleri seyahatı esnasında bir dağın eteğinde sığınak gibi bir yerin kapısında bir yazı görür çok hoşuna gider. Mana aleminde büyük bir salavat olduğunu anlar. İşte bu salavat da Kudretten taş üzerine yazılan salvatı şerifedir. Yetmiş bin diğer salavata muadildir.

*Yetmiş bin diğer salavata muadildir.

*Diğer rivayette;
Bu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşın üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır. “

*Diğer bir rivayet; Bu mübarek salavat-ı şerifeyi üç defa okuyan yüzbin salavat-ı şerife getirmiş sayılır.
Az bir zamanda Hazreti Peygamberin ruhaniyyetine kavuşup makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..