İslamda Mukaddesat'a Hürmetsizlik ve Küfür müdür?

Mukaddesat nedir?islamda mukaddesata hürmetin önemi nedir?islamın mukaddes kabul ettiği şeylere hürmetsizlik küfre götürür mü?

İslamda mukaddesata saygısızlık ve hürmetsizlik,kişiyi küfre kadar götürebilir.Evvela mukaddesat ne demektir onu anlayalım.
Mukaddesat:Allahü Teala'ya mensup olan,dinen pak ve nezih bulunan ,manevi büyüklüğe sahip kudsi şeylere denilir.Bunun yerine ŞeAir-i islam tabiri de kullanılır.(1)

"Şeair" kelimesi,"şuur"kelimesinden masdar olup "şeire" veya şiare veya meş'er" kelimelerininde cemisidir.

Lüğatta :Hususi işaret,alamet-i müş'ire gibi manaları ifade etmektedir.Şe"air bazen ibadetin kendisi içinde kullanılır.Buna göre eza,cemaatle namaz,Cuma ve Bayram namazları,Hac ibadeti,İslamın şea'irinden yani alametlerindendir.

Bazen de,ibadetin mahalli (yapılacağ yer)için kullanılır.Bu manaya göre ise camiler,minareler,safa ve merve ile diğer menasik-i Hac hepsi,dinimizin mukaddes kabul ettiği hususi işaretleri ,alametleridir.(2)

Allahü Teala Mukaddes olduğu gibi O'nun bütün mübarek isimleri de mukaddestir.Hatta bir ism-i Celili de Kuddüs'dür.Allahü teala'nın kitapları,Peygamberleri,velileri bu mukaddesattır.Yine dini ibadetler ve onların icra edildiği islam mabedleri de kutsaldırlar.
Tazim ve hürmet ise,bir şey hakkında büyük sayıldığına delalet edecek surette güzel muamelede bulunmaktır.(3)

Cenab-ı Hakkın emirlerine tazım etmek,yarattıklarına şefkat göstermek islam'ın özüdür.Hadisi Şerifte:

"Büyüklerine hürmet,küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir",(4)
buyrulduğu üzere büyüklere hürmet,küçüklere şefkat ahlaki vazifelerin en mühimlerindendir.

Hac Suresi 3.Ayette şöyle buyrulur:
"Her kim Allah'ın hürmetlerine tazim ederse,bu kendisi için Rabbi katında mutlak hayırdır."

Ayeti kerime'den anlaşıldığı üzere hürmet,kişinin takvasıyla mütenasip olarak sonu hayırla müjdelenmiş bir emri ilahi iken;Hürmetsizlik,zararı çok büyük günahlardandır.
Hucurat suresi'nin 2.Ayeti Kerimesi'nde şöyle buyrulur:

"Ey İman edenler!Seslerinizi Peygamberin sesinden yüksek kaldırmayın ve ona birbirinize bağırdığınız gibi yüksek sesle söz söylemeyin .Haberiniz olmadan amellerinizi hiçe iniverir."
Ayeti Kerime 'de hürmet ve edebi terkedenin Peygamber (s.a.v.)Efendimiz'i hafife almasa ve saygısızlık kastı olmasa bile dinden çıkarabileceğine işaret edilmektedir.Çünkü,eğer kişi edebi terkederek sesini yükseltirse bu, zamanla kendisini hürmetsizliğe sevkeder.Hürmetsizlik küfre götürür;Küfür ise amelleri boşa çıkarır.
1-Büyük islam İlmihali s.494.
2-Elmalı tefsiri.bakara suresi 158.Ayet tefsiri
3-Büyük islam İlmihalis.494.
4-Sünen-i Tirmizi Hadis No:2043

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..