İnsanları Günahından Dolayı Dışlamak

İnsanları günahından dolayı dışlamak doğrumudur?İslamda arkadaşı yanlışlarından dolayı dışlamanın hükmü nedir?İslam günah işleyen arkadaşa nasıl muamele etmeyi emretmiştir?İslamda insanları dışlamak doğrumudur?

İslam dini kişinin işlediği küçük veya büyük günahlardan sebep onları dışlamayı onlarla irtibatı kesmeyi hoş görmemiş bilakis ona tavsiye ve nasihatte bulunarak bu günahlarından kurtulması için yol göstermeyi ve onları idare etmeyi emretmiştir.Bir insanı kurtarmak(onu yanlışlarından döndürmek)dünyayı kurtarmak gibidir.

Ebu'd-Derda (r.a.)"Kişi kardeşinde bir kötülük gördüğünde kardeşine değil yapılan o kötü işe kızmalıdır."buyurur ve bu hususu şöyle izah ederdi:
"Şu'ara suresinde ,"Sana karşı gelirlerse, onlara ben sizin yaptığınızdan beriyim de"buyruluyor. "Sizden beriyim de" buyrulmuyor."

Ebud-Derda Hz.Günah işlemiş bir genç hakkında,onu kovması gerektiğiyle alakalı yapılan sitemlere ise :"Sübhanellah,hiç arkadaş yaptığı işten dolayı terk edilir mi*Şimdi o,darda ve sıkıntıdadır.Din Kardeşine daha çok ihtiyacı vardır.Bunun için elinden tutmak ve bu halinden kurtulması için ona dua etmelidir"şeklinde cevap verirlerdi.(Şiratül islam s.409)

sahabe-i kiram olan Vasıla bin Eska (r.a.)Şam'da 83,veya 85,veya 86 tarihlerinde vefat etmiştir.İmamı Azam Hz.Ondan iki Hadisi şerif rivayet etmiştir.Bunlardan birinde:
"Din kardeşinin başına gelen belaya sevinme!Zira Hz.Allah ona afiyet verir de seni mübtela kılar,sana bela verir"buyrulmaktadır.

Ebu'd-Derda Hz.ifadesiyle müdaratın (insanları idare etmenin)manası:"Kalplerimizle kendilerine buğz ettiğimiz topluluğun yüzüne gülmemizdir."Şiratül islam s.390)

Hadisi Şerifte:"İnsanları idare etmek sadakadır" (beyhaki,şuabül-iman no:8207)buyrulmuştur.

başka bir hadiste:"Farzları eda etmekle emrolunduğum gibi,insanları idare etmekle de emrolundum" (acluni,keşfü-hafa c.1 s.399) buyrulmuştur.

Hz.Aişe (r.a.)anlatıyor: "Bir adam Rasülüllah (s.a.v.)'in yanına girmek için izin istedi.Rasülüllah (s.a.v.) : "İzin verin girsin.Aşiretinin pek kötü kardeşidir" buyurdu.Fakat o zat huzuruna girince onunla pek yumuşak konuştu,ona iyi davrandı.Hatta onun,Rasülüllah (s.a.v.)yanında pek hususi bir yeri olduğunu zannettim.Yanından çıkınca:"Ya Rasülallah ,onun için söylediğinizi söyledikten sonra onunla yumuşak konuştunuz"dedim.Şöyle buyurdu:
"Ya Aişe,kıyamet gününde Allahü Teala'nın katında insanların şerlisi,kötülüğünden sakınmak için ,insanların terk ettiği kimselerdir.(Şiratül islam s.391)

Peygamber (s.a.v.)Efendimiz buyurdular ki:
"Kardeşine ister zalim isterse mazlum olsun yardım et!".Bunun üzerine Eshabı Kiram (r.Anhüm)"Zalime nasıl yardım ederiz?" diye sordu.Peygamberimiz (s.a.v)"Onu zulmünden men ederek" şeklinde cevap verdiler.(şir'atül-islam s.399)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..