İslamda Ana Babaya Eziyet Etmenin Cezası

Ana babaya eziyet etmenin islamda cezası nedir?Ana babasına eziyet edene islama göre verilecek ceza nedir?

Cenabı Hak ,ana babaya iyilik ve itaat etmeyi kendisine ve rasülüne itaat etmek ile bir tutmuştur.Allah-u Teâlâ Kuranı kerimde şöyle buyuruyor:
"Rabbin, yalnız kendisine ibadet edin, ana ve babaya iyi muamele edin diye emretmiştir. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse kendilerine öf (bile) deme. Onları azarlama. Onlara güzel ve tatlı söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir ve "Allah'ım! Onlar beni çocukken terbiye ettikleri için sen de kendilerine rahmet eyle de." (İsra: 23-24)

Bu Ayeti celilede hz.Allah kendisi ve rasülünden sonra ana ve babaya itatla emretmiştir.
İmam Ali (r.a) bu ayet hakkında şöyle buyurmakta :
Şayet ''öf'' ten daha aşağı bir kelime olsaydı ALLAH (c.c) onu derdi.

"Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir." (Ankebut: 8)


Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Allah'ın rızası ana-babanın rısazında, O'nun öfkesi de ana-babanın öfkesindedir." (Tirmizi) (Hakim ve Zehebi bu hadis için Müslim'in şartlarına göre sahihtir, dediler.)


Bir şahıs Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek cihada gitmesi için izin vermesini istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Annen baban sağ mı?" diye sorunca adam:
"Evet" cevabını verdi.
Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Öyleyse onlar için cihad et (çalış.)" (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei, Ahmed)


"Büyük günahların en büyüğünü size söyleyeyim mi? Allah'a ortak koşmak ve ana-babaya eziyet etmektir." (Buhari, Müslim)


"Ana-babaya iyi muamele etmeyen ve kaderi yalanlayan kişi cennete giremez." (Ahmed)


Abullah b. Ömer radiyallahu anh şöyle dedi:

"Bir arabi geldi ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e:
"En büyük günah hangisidir?" diye sordu.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Allah'a ortak koşmak" dedi.
Arabi: "Sonra hangisidir?" dedi.
Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Ana-babaya eziyet etmektir" buyurdu.
Arabi: "Sonra hangisidir?" dedi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Yalan yere yemin etmektir." buyurdu" (Buhari, Müslim)


Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

"Anne-baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen koru, delirsen kaybet." (Tirmizi, Ahmed, İbn-i Mace) (Tirmizi bu hadis için sahih dedi.)
(Bu lafızda bir hadis yoktur. Ancak buna benzer bir rivayet Nesei'de geçmektedir.
Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ona şöyle dedi:
"Ben gaza yapmak istiyorum. Bu konuda sizinle istişare etmek için buraya geldim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
"Annen var mı?" diye sordu.
Adam: "Evet cevabını verdi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu:
"Gaza yerine annenin yanında kal ve ona hizmet et. Çünkü cennet, onun ayağının altındadır."
("İbn-i Mace'de de buna benzer bir rivayet vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adama karşı:
"Sakın gazaya çıkma. Onun ayağının dibinden ayrılma. Çünkü onda cennet vardır.") (Bu hadisin senedi hasendir.)


"Ana-babasına eziyet eden, iyiliği başa kakan, içki müptelası ve sihre inanan cennete giremez." (Nesei, Ahmed. Bu hadis hasendir.)


"Önce annene, sonra babana, sonra kızkardeşine, sonra erkek kardeşine sonra da yakın olana (öncelik sırasına göre) iyilik et." (Müslim, Nesei, İbn-i Mace)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen bir adam:

"Ey Allah'ın Rasulü! Beş vakit namazımı kılar, Ramazan orucumu tutar, zekatımı verir ve Allah'ın evini haccedersem bunların karşılığında benim için ne var?" dedi.


Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ana-babasına eziyet eden hariç, bunları yapan kimse Rasuller, Sıddıklar ve şehitlerle beraber olur." (Ahmed, Taberani Münzir'i, Tergibi ve Terhib'de, İbn-i Hibban ve İbn-i Huzeyme sahihlerinde.)

Ebu Bekra radiyallahu anh'dan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

"Allah-u Teâlâ ana-babaya eziyet hariç bütün günahlardan dilediğinin cezasını kıyamet gününe kadar geciktirir. Ana-babasına eziyet edenin cezasını ise hemen verir."
(Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş ve bu hadis için sahih demiştir. Zehebi ise bu hadisin senedinde, Bekkar b. Abdil Aziz adında zayıf hadis rivayet eden bir kişi vardır, demiştir.)


"Kişi babasının hakkını ancak onu (mümkün olabilirse) köle olarak alıp da sonradan azat ederse ödeyebilir." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace)


"Allah-u Teâlâ anna-babasına eziyet eden lanet eder." (Hakim ve Zehebi rivayet ettiler ve bu hadise hasen dediler.)
"Teyze, anne gibidir."(Tirmizi, rivayet etti ve sahih dedi.)Vehb b. Münnebbih radiyallahu anh şöyle demiştir.
"Allah-u Teâlâ Musa'ya:
"Ey Musa! Anne ve babana karşı saygılı ol. Anne ve babasına karşı saygılı olan kişinin ömrünü uzatırım ve ona saygılı olacak olan ve ona iyilik yapan bir evlat veririm. Kim de anne-babasına eziyet ederse, onun ömrünü kısaltır ve ona eziyet verecek olan saygısız bir evlat veririm." demiştir.


Ka'b radiyallahu anh şöyle demiştir:

"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ana babasına eziyet eden kimseye çabuk azap etmek için Allah onun ömrünü kısaltır, anne-babasına iyilik ve amellerini fazlaca yapsın."


Ebu Bekr b. Ebu Meryem şöyle dedi:
"Tevrat'da şunu okudum: "babasını döven öldürülür."


Vehb b. Münebbih radiyallahu anh şöyle dedi:
Tevrat'da şöyle bir ibaret geçmektedir.
"Babasını döven recm*İki günâh var ki, kişi bunların cezâsını dünyada görmeden ölmez: Biri, zulüm; diğeri, baba ve anasına eziyet etmektir.Başka günâhlar affedilebilir, yahut cezâsı âhirete tehir edilir. Lâkin bu iki günâhın cezâsı dünyadayken başlar.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..