ÖTENAZİ NEDİR?NE DEMEKTİR?

Ötenazi nedir?Ötenazi ne demektir?Ötenazinin anlmaı nedir?

Sözlükte "iyi ölüm, güzel ölüm, kolay ve rahat ölüm" anlamına gelen "ötenazi" terim olarak; iyileşmesi imkânsız bir hastalığa yakalanmış ve dayanılmaz acılar içerisinde kıvranan bir kişinin hayatını, kendi veya kanunî temsilcisinin isteği üzerine, acı vermeyen bir yöntemle sona erdirilmesine denir. Ötenazi iki kısma ayrılır:

a) Aktif Ötenazi; iyileşmesi tıbben mümkün olmayan bir hastanın, acı ve ıstırabını gidermek amacıyla, hayatına son verecek maddelerin, kendisinin veya kanunî temsilcisinin isteği üzerine bilerek kullanılmasına denir. Hastanın, zehirli iğne ile öldürülmesi gibi.

b) Pasif Ötenazi; hastanın hayatının devâmı için zorunlu olan tıbbî tedavinin durdurulması ve böylece ölüme terk edilmesine denir. Ötenazi, intihar etmenin bir çeşididir, intihar ise dinen kesin olarak yasaklanmıştır. (Müslim, İman, 175; Tirmizî, Tıb,7; Nesâî, Cenâiz, 68).
Kişinin kendi canına kıyma hakkı yoktur. Ötenazi yöntemi ile bir insanın canına kıyması şöyle dursun, Allah'tan ölüm istemesi bile hoş karşılanmamıştır. Hz. Peygamber (a.s.),"içinizden hiç kimse, sakın ölümü temenni etmesin?" buyurmuştur (Buhârî, Temenni,6; Müslim Zikr, 13; Nesâî, Cenâiz,1)

Aktif ötenazi, intihar ile aynı anlama gelir ve bu yöntemle hayatını sona erdiren kimse günaha girdiği gibi, böyle bir eylemi onaylayan ve hastanın yaşaması için gerekli tedaviyi uygulamayan kimseler de günahkâr ve sorumlu olurlar.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..