İSLAM NEDİR? iSLAM NE DEMEKTİR?

İslam nedir?İslam ne demektir?İslam neyi ifade eder?islam neyi sembolize eder.İslamın anlamı nedir?

İslam Kelime anlamıyla: Teslim olmak,boyun eğmek,itaat etmek ve sorgusuz sualsiz, şeksiz şüphesiz İnanmak ve inancının gerekliliklerini yerine getirmek demektir.
Ayrıca islam bir dindir ve islam dinine inanan kimseyede Müslüman denir.

Allâhü Teâlâ hazretleri, ilk insan ve ilk peygamber Âdem (aleyhisselâm)'dan itibaren insanlara peygamberleri ile dinlerini bildirmiş olup bu dinler esas itibarı ile İslâmdır. Bu ilahi dinlerin sonradan bozulup asılları kaybolduğu için Cenâb-ı Hakk, Peygamberimiz (a.s.) vasıtasiyle hakîki dinlerin en sonuncusu ve en mükemmeli olarak bu günkü İslâm dinini bildirmiştir


Bilindiği gibi teslimiyet, insanın düşüncede, tasavvurda, amelde Allah’a boyun büküp itaat etmesi demektir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e: “De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162,163) buyurmuştur. Daha geniş manasıyla ifade edecek olursak bu hitap, “Ey Habibim! Her şeyin hükümdarlığı Allah’a aittir. Dolayısıyla bütün dünya ve ukbânın yönetimi elinde olan, makroalemden mikroaleme kadar sevk ve idare eden Allah’a teslim ol. Ki, O’nun eşi menendi yoktur, daire-i ulûhiyet ve rubûbiyetinde tektir. İçinizde O’nun söylediği şeyleri kabul eden ve yapan benim. Ve ben bununla emrolundum de” demektir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..