İslamda Kalkınma Bankası Nedir?

İslam kalkınma bankacılığı nedir?İslam kalkınma bankalarının amacı nedir?islam kalkınma bankaları

İslam Kalkınma Bankası,1970 lerden sonra uluslararası mali sistem içinde hızla yaygınlaşmıştır. Bunda, petrol fiyatlarındaki yükselme dolayısıyla Arap ülkelerinin gelirlerindeki artışın önemli rolü olmuştur. Bazı gözlemciler ise bunu, Islami değerlerin bu dönemle canlılık kazanmasına bağlarlar.
İlk İslam Bankası 1971 de Kahire’de kurulmuştur. Bugün, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Sudan Suudi Arabistan ve Türkiye’de Kur’ an hükümlerine göre faaliyet gösteren bankalar vardır. İslam bankalarının bir kısmı Kalkınma Bankası niteteliğindedir. Üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak amacı güderler. En önemli örneği, İslam Kalkınma Bankası’dır.


İslam Kalkınma Bankası 7 Aralık 1973'te, tamamı İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından, geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla kurulmuş olan bir kurumdur. Merkezi Cidde'dedir.
Başkanlığını Hakanov Kocovski yürütmektedir. İslam Konfereansı Örgütü üyesi ülkeler arsında ticaretin arttırılması bankanın stratejik amaçları arasında ve bunun için finansman imkanları sağlamaktadır.

Ticaret kredilerini için 2005 yılından beri banka şemsiyesi altında faaliyet gösteren Uluslararası İslam Ticaret Finans Kuruluşu (International Islamic Trade Finance Contion) ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.Türkiye, İcra Kurulunda Dr. Selim C. Karataş tarafından temsil edilmektedir.

Kurulan bu Banka’nın amacı, İslam felsefe ve prensipleri (Şeriat) doğrultusunda, üye ülkelerin ve Müslüman toplumların münferit veya birlikte ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Banka’nın kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Üye ülkelerdeki kuruluşlara veya verimli projelere sermaye iştirakinde bulunmak,
• Üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör projelerine kredi sağlamak,
• Üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak,
• Üye ülkeler arası teknik işbirliğine yardımcı olmak ve teknik yardım sağlamak,
• Üye ülkelerde kalkınma faaliyetlerine katkıda bulunan personele eğitim imkanları sağlamak,
• Müslüman ülkelerdeki ekonomik, mali ve bankacılık faaliyetlerinin İslami kurallara uygun şekilde yürütülmesi yönünde araştırmalar yapmak.

Kuruluş Tarihi : 1974 (Türkiye kurucu üyelerden biridir) Üye sayısı : 56 olup Merkezi : Cidde'dir -

Türk firmaları, İslam Kalkınma Bankası’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde finansman sağladığı tüm projelerin mal ve hizmet alımı, yapım işleri veya müşavirlik ihalelerine katılabilirler. Katılım tüm üye ülke firmalarına açıktır. Bu ihaleler İslam Kalkınma Bankası İhale yöntemlerine göre yapılmaktadır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..