Tevbe İstiğfar Duası Arapça

Tevbe ve İstiğfar Duası nasıl okunur?tevbe istiğfar duası Türkçe ve arapça.tevbe istiğfar duası nasıl yapılır?Tevbe istiğfarın okunuşu

Tevbe istiğfar duası bilerek veya bilmeyerek işlenen günahların bağışlanması ümidiyle Hz.Allaha karşı yapılan bir tazarru ve ilticadan ibarettir.Halk arasında buna tevbe alma da denilir.
Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu istiğfar duâsını huşû ile okur:"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm,errahım .
ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyü'l-kayyûmü ve neselühüt-tevbete vel mağfirate,vel-hidayete lena innehü hüvettevvabür-rahım.

Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.
"İlahi Ya rabbi! İlahi Ya Rabbi!İlahi Ya rabbel-alemin.

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir dahi iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."


"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."

Buyrun bir dahi imanımızın tazelenmesi kabirlerimizin nur ila aydınlanması için "Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh"

Buyrun bir daha son nefesimizde iman ile göç edebilmek sırat köprüsünü şimşekler gibi geçebilmek için" Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh"

"Allahümme inni üridü en üceddidel-imane vennikaha tecdiden bikavli la ilahe illallah Muhammedün rasülüllah"
(Bu dua üç kere okunur.)

Essalatü vesselamü aleyke Ya Rasülellah essalatü vesselamü aleyke Ya Habibellah ,essalatü vesselamü aleyke Ya Seyyidel Evveline velAhiriin velhamdülillahi Rabbil-alemin Amiin...

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..