İtikaf yapacak Kişide aranan Şartlar

Kimler itikaf yapar ?İtikafa kimler girebilir?İtikaf yapacak kişide hangi şartlar aranır?

İtikafa giren kimseye mutekif denilir ki,Yapılan itikafın kabul ve meşru olması için itikafa girecek kimsede şu vasıflar aranır:

1 - Mûtekifin Müslüman, akıllı ve temiz olmalıdır.

Buna binaen, gayr-ı müslimin, delinin, cünübün, hayız ve nifas hâlindeki kadının îtikâfı câiz olmaz. Îtikâf için bülûğ şart değildir.

2 - Îtikâfa niyet edilmiş olmalıdır. Niyetsiz olarak yapılan camide uzlete çekilmeler, îtikâf yerine geçmez.

3 - Îtikâf, içinde cemaatle namaz kılınan herhangi bir mescid ve camide yapılmalıdır. Büyük camilerde yapılması efdaldir.

Bu hüküm erkekler içindir. Kadınlar kendi evlerinde devamlı namaz kıldıkları, bir nevi mescid edindikleri bir odada îtikâfa girerler. Kadınların, dışardaki mescidlerde îtikâfa girmeleri câiz ise de, kerâhetten uzak değildir.

Şâfiîlere göre, evlerde îtikâfa girilmesi uygun değildir.

4 - Vâcib olan îtikâfta, mûtekif oruçlu bulunmalıdır. Bu halde yanlışlıkla orucun bozulması îtikâfa zarar vermez.

Müstehab olan îtikâflar için ise, oruç şart değildir.

Şâfiîlere göre, vâcib îtikâflar için de oruç şart değildir.

* Kadının îtikâfa girmesi kocasının iznine bağlıdır. Koca izin vermezse, kadın nezrettiği îtikâfı bile yerine getiremez.

Bir kimse, hanımına îtikâf için izin verse, artık bundan dönemez.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..