Adetli (hayız regli aybaşı olan)Kimse Kadir Gecesi nasıl İbadet eder?

Adetliyken kadr gecesinde nasıl ibadet edilir?Adetli bayan kadir gecesinde ne yapar?kadir gecesinde hayızlı (adetli)kadın hangi duaları okuyabilir?Regli ,aybaşı ,hayız ve lohusa olan kadir gecesi hangi duayı okuyabilir?

Kadir gecesinde adetli(regli,hayız,nifas,aybaşı) olan kimse,Kadir gecesi namazı kılamaz.Ancak İSTİĞFAR,SALEVAT,KELİME-İ TEVHID'in yanı sıra TESBİH DUASI okunabilir.

KELİME-İ TAVHID :"La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah" tir.

Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Peygamberidir"


Müslümanın her fırsatta söylediği ve özellikle bu gecede okunan Kelime-i tevhidin faziletleri çoktur.

"Zikrin (Allah’ı anmanın) en faziletlisi La ilahe illallah demektir." (Nesai)

"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür." (Tirmizi)

"İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır." (Buhari, Müslim)

"La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur." (Buhari)

"Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar." (Taberani)

İSTİĞFAR :"Esteğfirullahel-aziim ve Etübü İleyk"

Dil ile yapılan istiğfaın en büyüğü seyyidül istiğfar diye bildiğimiz BÜYÜK İSTİĞFAR DUASIDIR.Bu istiğfarı adetli olan hanımların özellikle bu gecede okuması günahlarının bağışlanmasına vesile olur.Seyyidül istiğfarı(büyük istiğfar)bilenlerin buna devam etmelerinde faide vardır.
Peygamber Efendimiz(s.a.v.): “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari

SEYYİDÜ-L İSTİĞFAR ARAPÇA OKUNUŞU

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”

Adetli hanım kadir süresi yani İnna enzelnahü'yü okuyamaz.ancak başında besmele çekmeden dua kastıyla Fatiha suresi okunabilir.

Ayrıca kadir gecesinde adetli olan kimseler Peygamberimiz (s.a.v.)Efendimizin özellikle bu gece okunmasını hz.Aişe Validemize tavsiye ettiği ve öğrettiği duayı okuyabilirler.

"Allhümme İnneke afüvvün Kerimün Tühıbbül afve Fa'fü annii.

" Ey kerem sahibi olan Allahım sen affedicisin ve affetmeyi seversin öyle ise beni de affat bağışla"

Bu gecede salatü selamlar kuyarak Peygamber S.a.V.Efendimizi ve ölmüşlerimizi de unutmamak onlara da okumuş olduğumuz duaların sevabını hediye etmek suretiyle onlarıda memnun etmek icap eder.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..