Şaban Ayının Önemi ve Faziletleri

Şaban ayının fazileti ve önemi.Şaban ayında ibadetin ve orucun önemi.Şaban ayında yapılacaklar

Şaban ayı Üçayların ikincisi olup Ramazan ayından önceki aydır.Bu Ay hakkında Peygamber (s.a.v.)Efendimiz (s.a.v.)"Şaban benim ayımdır" buyurmuşlardır.

Şa'ban ismi,arapça olup beş harften(şın,ayın,be,elif,nun) teşkkül etmiş olup,ifade ettiği bir çok anlam olmakla beraber "Hayırlar bu ayda toplandığı için kendisine bu isim verilmiştir."(feyzül-kadir)

Ayrıca şaban kelimesinde "şın"harfi şeref ve şefaate,"ayın" izzet ve keramete,"be" birrü ihsan ve beraete, "elif" ülfet ve muhabbete,"nun" ise,Allahın nuruna delalet eder.Aynı zamanda "be" harfinin kelimenin tam ortasında olması bu ayın ortasının Beraet gecesi olmasına işarettir.

Kader,kaza,ölüm,rızık ve sair meselelerbu ayda görüşülüp karara bağlanacağından ve en mühimmi,Efendimiz (s.a.v.)'in ifadesiyle "Ameller bu ayda Allah'a arzolunacağından"recebi şerife gösterilen hürmet ve tazım bu aya da gösterilmeli,hatta daha uyanık ve hassas olunmalıdır.

Peygamberimiz (s.a.v.)Efendimiz:

"Kim ki,Şaban-ı şerife hürmet ve tazım eder,Allahtan korkar ve Allaha itaat edip nefsini günah işlemekten korursa,Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını mağfiret eder.O sene içinde başına gelecek bela,musıbet ve hastalıklardan emin olur.(zübdetül-vaizin sh.206)

Bu mübarek aya hürmet ve tazim ise,bu ayda çok oruç tutmakla ve Salevat-ı şerife okumakla olur.

Şaban Ayı Peygamber (s.a.v.)Efendimizin en çok oruç tuttuğu aylardandır.Eshabı Kiramdan Üsame bin Zeyd (R.A.) Rasülüllah (s.a.v.)Efendimize hitaben :

"Ya Rasülellah Şaban-ı şerif ayında tuttuğunuz oruç kadar hiç bir ayda hiç bir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum"dediğinde Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:

"Şaban-ı Şerif ;Receb-i şerifle Ramazan-ı şerif ayları arasında öyle bir aydır ki;İnsanların ekserisi bu aydan gafildir.Bu ayda ameller Alemlerin Rabbine yükseltilir.Bu sebeple bende amellerimin oruçlu iken yükseltilmesini istiyorum"(tergıp sh.467)

Peygamber efendimiz (s.a.v.)Hadisi şeriflerinde:

"Kim Şaban-ı şerifin evvelinden ,ortasından,ve sonundan üçer gün oruç tutarsa,Cenabı hak onun için 70 Nebi Peygamber sevabını yazar. O kişi 70 yıl Allah'a ibadet etmiş gibidir.Eğer bu sene içinde ölecek olursa şehit olarak ölmüş olur."(zübdetül vaizin sh.206)Bu ayda fazla oruç tutamayanların özellikle eyyamı biyz olan 13-1-ve 15.günlerini tutmaya gayret göstermelidir.

Ayrıca Şaban ayının 15.gecesi berat kandili olması hasebiyle bu gün oruç tuıtmak çok faziletli olup kandil gecesine hazırlık yapılmış olur.

Hadisi şerifte:

"Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.)buyrulmuştur.

[İbni Mace]

Receb-i şerif ayı hz.allah amahsus bir ay olduğu için zat-ı ilahiyi anlatan ihlas suresi okunmak suretiyle ihya edildi.Şaban ayı da Peygamber (s.a.v.)Efendimizin ayuı olması hesebiyle bu ayda da bol bol salevatı şerife okunalıdır.

Cenab-ı Hak Kur2an-ı Keriminde :

"Şüphesiz ki,Allahü Teala ve Melekleri O Peygamberi zişana çok salat ve selam ederler.Ey İman edenler(ne duruyorsunuz) Sizde ona Salat-ü selam edin,tam bir teslimiyyet ile teslim olunuz."(Ahzap suresi ayet 56)

SALAT:

Allah'dan rahmet,meleklerden istiğfar ,müminlerden dua manasına gelir.Çok salevatı şerife okumak,okuyanın Peygamberi ile ünsiyet etmesine sebeptir.Kişinin Ümmeti Muhammed'ten olduğuna delalet eder,Ve Efendimiz (s.a.v.)'e yaklaşmaya vesiledir.Okuyan kimsede Peygamber sevgisi olduğunu gösterir.

"Kişi sevdiğini çok anar"Hadisi şerifi buna delildir.

Efendimiz (s.a.v.)şöyle buyurmuşlardır:

"Ey İman edenler kıyamet gününün korku ve dehşetinden kurtulanlar bana çok çok salat-ü selam getirenlerdir.Zira Allahü tealanın Rahmeti ve Meleklerin salat-ü selam getirmesi bana kafidir.Ancak Allahü Teala sevap vermek için müminlere salat-ü selamı emretmiştir."

"Salevatı şerifenin semeratına ,sevabına asıl muhtac olanlar bizleriz.Rasülüllah /s.a.v.)Efendimiz .

"Habibim ! biz seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderildik." Ayetinin sırrına sahip olmakla onun hazinesi zaten Rahmeti ilahi ile doludur.Getirilen salevat-ı şerifeler o, dolu hazinenin taşmasına vesile olur da bir çok hayır ve bereket olarak tekrar sahibine avdet eder.(Z.S. sh.32)
Ayrıca bu ayın 15. gecesi berat kandilidir.Bu gecenin gündüzünü oruçla geçirip gecesindede ibadet etmenin fazileti ve sevabı çok büyüktür.Bu gece ibadetin önemiyle ilgili pek çok hadisi şerif rivayet edilmiştir.

Hazreti Aişe Radıyallahü Anhâ şöyle buyurdu:

Şaban ayının yarı gecesi benim (nöbet) gecem idi. Rasülüllah A.S. benim yanımda gecelemişti. Gece yarısı olunca kendisini yanımda bulamadım. Kadınları kaplayan gayret beni de kapladı. Örtümü büründüm. Ama, vallâhi örtüm ipekten, ibrişimden, pamuktan, ketenden değildi. Kendisine:


-“Peki neden idi?” denildi. Şöyle dedi:


-“Atkısı kıldan, çözgücü de deve tüyünden idi. Onu diğer hanımlarının odalarında aradım, bulamadım. Odama dönerken yere düşen bir elbise misali secde ettiğini gördüm. Secdesinde şöyle diyordu:


-“Bedenim sana secde etti, kalbim sana inandı, şu elim ile nefsime günah irtikap etmedim. Ey büyük Rabbim! Her büyükten umulur. Günahları af eyle.”


Sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi:


-“Allah’ım! Gazabından rızana sığınırım. Azabından afvına sığınırım. Ben seni (hakkıyla) senâ edemem. Sen kendi zatını senâ ettiğin gibisin.”

Sonra oradan ayrıldı ve odama döndü. Ben hızlı hızlı nefes alıyordum.

-“Ne bu nefes Ey Hümeyra” buyurdu. Kendisine durumu anlattım. Elini dizlerime koydu ve şöyle dedi:

-“Ya Hümeyrâ! Bu gece hangi gecedir bilir misin? Bu gece Şaban ayının yarı gecesidir. Hazreti Allah için bu gece Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince azatlı vardır.” Dedim ki:


-“Ey Allah’ın Nebisi, niçin Beni Kelb’in koyunları?” Buyurdu ki:

-“Arap’ta bunlardan daha çok koyunu olan yoktur. Yalnız altı kişiyi söylemiyorum. (onlar af edilmezler): Devamlı içki içen, ana-babasına âsi olan, ribâ ve zinâya devam eden, resim yapan, nemmam (koğucu)


Bu gece saidler için gadab-ı ilâhiden berat olduğu gibi şakiler için de rahmet-i ilâhiden berat vardır. (Ruhul-beyan)


Saidler: Kendileri için Allah tarafından hüsnâ (cennet) sebkat edenlerdir.

Bu geyeye mahsus kılınacak 100 rekat hayır namazı vardır ki, Bu namazı kılanlar bu sene içerisinde ölecek olursa şehid olarak bu alemden gider"buyrulmuştur.

Ayrıca Hadisi şerifte:"bu gecede kim yüz rekat namaz kılarsa,o kimseye hz.Allah yüz melek gönderir.Yüz Melekten 30 tanesi o kimseyi cennetle müjdeler.30 tanesi cehennemden emin olmakla müjdeler.30 tanesi onu dünya afetlerinden muhafaza eder.10 taneside şeytanın ona kurduğu tuzakları defeder."buyrulmuştur.

Bu namazın kılınışını ve okunacakları aşağıdaki adresimizden öğrenebilirsiniz


http://www.islamkultur.com/sorularla-cevabi-466.html

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

(Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder.) [İbni Mace]

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

(Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyheki]

(Cebrail aleyhisselam gelip, “Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) [Taberani] (Müşahin, bid’at ehli demektir.)

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.) [Taberani, Beyheki]

(Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]

(Allahü teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder.) [İbni Mace, Tirmizi]

(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]

(Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.) [Deylemi]

(Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.) [Beyheki]

İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kâfir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girer. Sevabları günahlarından daha çok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider.

Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah’ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buharî)Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..