İSLAMDA NAZAR (GÖZ DEĞMESİ)

İslamda nazar göz değmesi ve korunmanın yolları,İslamda nazarın hükmü nedir?nazar için okunacak ayetler..Göz değmesi gerçekmidir?

Nazar haktır. Nazardan Allâhü Teâlâ'ya sığınmalıdır.Büyüklerimiz Nazar,deveyi kazana,insanı mezara sokar buyurmuşlardır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• "Kaderi geçecek bir şey olsaydı onu, nazar geçerdi." (Sahîh-i Müslim),

Peygamber(s.a.v.)efendimiz''Göz çarpmasından sakının Allah'a sığının.Zira gözün dokunması haktır.''buyurmuştur.(feyzül kadir c.1.s.492)
Allah rasülü(s.a.v.)buyurduki;sizden herhangi bir kimse nefsinden,malından veya kardeşinden bir şeyin hoşuna gittiğini gördüğü zaman bereketle dua etsin.muhakkak göz haktır''.Gözü dokunan kimseye,yıkanması söylenir.Eğer yıkanmaktan kaçınırsa o kimse yıkanması için zorlanır.


• "Kendisinin veyâ kardeşinin bir şeyi bir kimsenin hoşuna gidince bereketle dua etsin. Çünkü nazar değmesi hakdır."

• "Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce "Mâşâallâh, lâ kuvvete illâ billâh" derse o şeye nazar (göz değmesi) zarar vermez."

• "Nazar haktır. Nazara, şeytanın ve âdemoğlunun hasedi sebep olur."

• "Allâhü Teâlâ'nın kitabında nazar için sekiz âyet vardır:

Fâtiha-i Şerîfe ve Ayetü'l-Kürsî." (Fâtiha-i Şerîfe yedi, Ayetü'l-Kürsi bir âyettir.)

Nazar değmesin diye çocukların elbisesine boncuk işlenmesi, nazarlıklar takılması câiz değildir. Bunlar câhiliyyet devri âdetidir. Bizde "Mâşâallah, Tebârekellâh" denilmesi âdettir.

Nazar değmesini önlemek amacıyla kurşun dökmenin de ilmi ve dini bir dayanağı yoktur. Fakat ekin tarlalarında, bostanlarda birer değnek üzerine hayvan kafası takılmasında bir mahzur yoktur. Bunlar, birer korkuluktur; bazı zararlı kuşların, hayvanların buralara gelip zarar vermesine ve göz değmesine mâni olur. Çünkü göz değmesi çok kere olur.

İnsana da, hayvana da, mala da göz değebilir. Öyle olunca tarlaya, bostana bakacak kimselerin gözleri ilk evvel bu yüksek korkuluklara dokunur. Artık ondan sonra ekinlere vesâireye dokunmasında bir zarar kalmayabilir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..