ANNELER GÜNÜNÜN İSLAMDAKİ YERİ

islamda anneler günü kutlamak caiz mi?Dinimizde Anneler gününün yeri nedir?Anneler günü kutlamak dinen caiz midir?Anneler gününün dindeki yeri nedir?

Anneler günü,dünya genelinde anneleri onurlandırmak adına yaygınlaşmış bir kutlama olup tarihçesi yunanlılara dayanır. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alıp sevgilerini gösterirler. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü tüm dünya tarafından kabul görülüp kutlansa bile islam dininde böyle bir kutlama ve gelenek söz konusu eğildir.

İslam dini özellikle, aslı ehli küfre dayanan hiç bir gelenek ve göreneği şiddetle yasaklar.Bu demek değildir ki,Annelere sevgi ve saygı gösterilmemeli,onları onları mutlu etmemeli.Bilakis Annelerimiz olan kadınlara en büyük saygı,sevgi ve merhamet etmeyi bize İslam dini öğretmiştir.

Cenab-ı Hak Kuranı kerimde Anne ve babaya itat etmeyi ,Allah ve Rasülüne itaatle bir tutmuş, onlara iyilik ve güzellikle muamele etmeyi farz kılmıştır.

"Onlara üf !bile demeyin!"buyurmuştur.

Ancak bu sevgi ve saygıyı senede bir güne tahsis edip diğer günlerde anneleri gözardı etmek doğru değildir.Bu sevgi,saygı ve hürmet son nefese kadar onalrın hoşnutluğunu kazanma gayreti devam etmeleridir.Ancak:

“Müslümanların İslam dışı diğer bayramları kutlaması, bunlara iştirak etmesi ve Allah’ın bildirdiği gerçekleri yalanlayan veya onlara uymayan düşüncelerin ürünü olan fiillerin kutlama günlerini Müslümanların da bayram olarak kabul etmesi, küfre destek olmaktan başka bir manâ ifade etmez. İslâm dışı tek ve çok ilahlı dinlerin törenlerine iştirak etmenin, dinî merasimlerinden bir şeye uygunluk göstermenin imanı bozan boyuttan arz edeceği haber verilir” (el-Fetâva el-Hindiye, IV. s. 342; XIV, s. 407

Peygamber (s.a.v.)Efendimiz:

"Kim bir kavme benzerse (onlar gibi davranıp,onlar gibi yaşar)o kimse o kavimden sayılır" buyurmuşlardır.

Tarihi olarak Anneler günü geleneği, Antik Yunanlıların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..