GERDEK GECESİ (İLK GECE) VE CİNSEL BİRLEŞME ADABI

Dinimizde gerdek gecesi ve cinsi birleşme.İlk gece ve adabı .İslama göre zifaf gecesi nasıl olur?İslamda zifafın usulü .islamda düğün gecesi yapılacaklar..Evlilik gecesi yapılacaklar.Düğün gecesi dikkat edilecek hususlar.Düğün gecesi namaz ve okunacaklar.Gerdek gecesi cinsel ilişki adabı nedir?

Evlilik İslam dininin mukaddes kıldığı bir aile hayatıdır.Bu hayatın temel esası nikahtır.Yani Allah katında evliliğin geçerli olmasının ve çiftler arasındaki haramlığın kalkmasının yegane şartı ,dini nikah(imam nikahı)dır.

Kadın ile erkeğin arasındaki mahremiyeti (haramlığı )kaldırmada sadece düğün yapmak yeterli olmadığı gibi, Toplum içinde Resmi nikah kıydırmak ta geçerli olmaz.

Çiftler arasında mehir belirlenip dini nikahlarıda kıyıldıktan sonra artık helal olan zifaf ile evlilik hayatına ilk adımını atmış olurlar.

Ancak bu hususta gelin ile damadın bazı adap ve kurallara uymaları gerekir.Zira onlara zifaf helal de olsa ,islamda zifafın usul ve adabı vardır.

- -Öncelikle Gelin ve Damat Zifafa girecekleri zaman gelin ile güvey iki rek'at nafile namaz kılarlar.Bu namazda istedikleri veya bildikleri sureleri okuyabilirler.Aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır."niyet ettim rıza-i şeriin için namaza"diye niyet edilir.

-Namazdan sonra güvey elini gelinin başına koyup üç kere şu duayı okur:

"Ellahümme barik li fi ehli ve barik li ehli fiyye."

(Allah'ım, beni hanımıma hanımımı da bana mübaret kıl!)

- Cima yapacağı zaman ise, şu duayı üç kere okur:
"Ellahümme bismike istehleltu ferceha ve bi emanetike eheztuna."
(Allah'ım senin adınla fercinin bana helal olmasını istedim, senin emanetinle onu ladım.)

- Evvela Cinsi münasebetten gayenin ne olduğunu bilmek ve anlamaktır; bundan gaye şudur:

1-Helal olan cima ile nefsini haram'dan korumak,

2- Vücudda biriken meninin ifrazını düşünmek ve vücuda zararlı olacağından cima yapmak suretiyle meniyi vücuddan dışaro çıkarmak,

3- Cima etmek suretiyle nefsini terbiye edip, başına gelecek bütün bela ve musibetlere olgunluğu sayesinde tahammül göstermek.

4-Evlenmek hakkında varid olan yüce emir ve direktifleri yerine getirdiğini sevinçle mülahaza etmek.

- Eşler, vücudlarından çıkacak yaşlılıkların bertaraf edilmesi için birer bez hazırlarlar. ayrı bez kullanmaları daha uygun olur.Tek bir bezle yetinmek, aralarında soğukluğa sebeb olabilir.

-Cinsi münasebet esnasında tamamen soyunmamak veya üzerini çarşafla örtmek gerekir.

Hadiste şöyle varid olmuştur:
"Sizlerden herhangi biriniz ehliyle cima ettiği za­man, sakın eşler merkeblerin soyunduğu gibi soyun­masınlar."
Cinsı münasebet esnasında veya başka zamanlarda, kadın kocasının, koca da karısının her tarafına bakmasında ve gör­mesinde mahzur olmamakla beraber, bakmamak daha iyidir.

Hazreti Aişe validemiz "Ben asla Resulüllah'tan görme­dim, o da benden görmedi" buyurmaktadırlar. En iyisi bu şekilde hareket etmektir.


- Eşinin karnına elini koyup şu duaayı okur:

"Ellahümme in kane nin hazel-betni veleden fe-Usemmihi
Muhammeden."

Anlamı:(Allah'ım eğer bu karında çocuk olursa adını Muhammed koyacağım!)

- Cima'ya (Cinsel ilişkiye)(Euzü Besmele) ile başlanmalıdır.
- ilişkiye başlanınca hemen şu duayı okumak gerekir:

"Allahümme cennibneş-şeytane ve cennibişşeytanema rezektena."

(Allah'ım, şeytanı bizden ve bize rızık olarak verecek olduğun yavrudan uzaklaştır!)

Peygamber (S.A.V. Ebu Hureyre (R.A.)'ye hitaben şöyle buyurmuşlardır:

"Ey Ebu Hureyre, cima ettiğin zaman, Besmele çek! Böyle yaparsan cenabetten yıkanıcaya dek hafaza Melekleri senin defterine sevab yazarlar."

Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

"Cima ettiğinde (Bismillahirrahmanirrahim) de! Hafaza Meleklerin cenabetten yıkanıncaya kadar sana sevablar yazmaktan çekinmezler. Bu ilişkiden çocuk olursa, o çocuğun ve ondan gelecek zürriyetin nefesleri adedince sana sevab yazılır."

Besmelesiz yapılan cinsi temasda, bu yararlar olmadığı gibi, şeytan bile burnunu sokup beraberce cima eder, diye nakledilmiştir.

- Cima'dan önce eşini yatırır, kendisi de sağ yanına yatar. Yani kadın kocanın sol tarafında bulunup cimaya teşebbüs edeceği zaman kadının sağından kalkıp cima eder.

- İnzan vukuunda (meni geldiğinde) aklından güzel bir insanı gerçirilir.

- İnzal vukuundan sonra kadının üzerinden inilmelidir.

- Kadından da inzal vaki oluncaya kadar beklemek. Nitekim hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur:

"Onun ihtiyacı karşılanmadan senin ihtiyacın görülürse, acele etme, onun da ihtiyacı görülünceye dek sabret."
Şayet kendi tatmin olup kadını tatmin etmezse, o zaman kadına fütür ve tenbellik arız olur, uyuşuk bir kadın haline gelir, demişlerdir.

- Kadının avret mahalline bakmamak. Zira bu, kişinin kör olmasına yol açar, demişlerdir. Buradaki körlükten murad basiret gözünün veya hakikat gözünün körlüğüdür, diye tefsir etmişlerdir.Kadın ve erkek eşlerin birbirlerinin avret yerlerini görmeleri haram değildir.Ancak men edilmiştir.

Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulumuştur:
"Biriniz hanımı yada cariyesi ile cinsi temas kurduğu zaman, sakın fercine bakmasın. Çünkü bu körlüğe sebep olur."

-cima esnasında çok konuşmamak gerekir.Çok konuşmak ya kendisine yahut doğacak çocuğa dilsizlk sirayet eder demişlerdir.Bu konuda Hadisi şerif şöyledir:

"Çok konuşmasın!Çünkü bu dilsizliğe yol açar."
Bazılarına göre konuşmak unutkanlığa da sebep olur.

-Cinsi münasebet esnasında kadını öpmemek.Bu hareketinde sağırlığa sebep olacağı söylenmektedir.Ancak cima öncesinde bütün bunların bir sakıncası yoktur.

-Cimaya başlamadan önce güzel sözler söylemek kadınla oynaşmak ve öpmek gerekir.Zira cimadan önce bunlar yapılmazsa kadın eza ve cefa görür,demişlerdir.Bu konuda Hadisi şerifte şöyle buyrulmaktadır:

""Kişi hanımına -hanımı da kendisine muhabbetle baktığında Allah C.C. merhamet ile nazar eder(bakar).Kişi hanımının elini tuttuğu zaman ,her ikisininde günahları parmak aralarından dökülür."

-Cinsi münasebet için gayet temiz ve güzel kokulu bir yeri seçmek.

-Cimadan sonra tekrar cima etmek istendiğinde veya ihtilam (rüyalanma)olduktan sonra cima etmek istendiğinde tenasül uzvunu (zekeri)yıkamak ve abdest(namaz abdesti) almak.Bu konuda Peygamber (s.a.v.)Efendimiz:

"Biriniz hanımıyla cima ettikten sonra tekrar cima etmek isterse,abdest alsın,çünkü bu tekrar yapmak için kişiyi daha dinç ve canlı kılar."

-Cinsi münasebet bittikten sonra eşler sağ taraflarına yatarlar.

-Cimadan sonra biraz uyumak vücuda rahatlık verir.

-Cinsi münasebet için son derece şehvet ve istekli olduğu zamanı seçmek gerekir.zira Peygamberimiz (s.a.v.):

"Biriniz cima yaptığında onu tastik etsin"buyurmuştur.
Buradaki tastikden maksat kuvvet ve istek olamasıyla yorumlamışlardır.
-Sabi (küçük çocuk),hayvan ve açık mushaf (kur'an-ı Kerim) yanında cima etmekten kaçınmak gerekir.Ancak bunlar örtülü olursa o zaman sakıncası yoktur.

-cima için kadının da arzusu olması gerekir.Çünkü kadın arzulamadan cinsel ilişki kurulursa çocuk ahmak olur,demişlerdir.

-Hanımı ile kurduğu cinsi temasın şeklinden kimseye bahsetmemek.Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur.

""Yarın kıyamet gününde Allah katında emanete en büyük hıyanet sayılan husus şudur:Hanımı ile kendisi arasında geçen sırları ifşa etmek!"

-Hür olan kadının müsaadesi olmazsa erkek,meniyi dışarı atamaz.Eğer ilişkide bulunduğu kadın cariyesi ise, onun iznini almadan korunmasında bir sakınca yoktur.

Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur:

"İstediğinizi yapın! Allahın kaza ve taktir buyurduğu mutlaka olur.Her su (meni)den çocuk olmaz.Allah ezelde taktir etmiş ise,korunulsa bile çocuk olur!"

Olan ve dünyaya gelen çocuklarıda fırsat ve ganimet bilmek gerekir..

İslamda cinsel ilişkinin adabı ile daha fazla bilgi için aşağıdaki adresimizden de yararlanabilirsiniz.

http://www.islamkultur.com/sorularla-cevabi-278.html

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..