Regaip Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Regaip gecesi namazı nasıl kılınır?Regaip gecesi namazında hangi dualar okunur?Receb-i Şerîfin ilk cuma gecesi, yâni bu akşam Regâib Gecesi'dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır.

Regaip gecesi Peygamberimizin nurunun hz.amineye intikal ettiği yani Hz.Aminenin Peygamberimize gebe kaldığı gece,dolayısıyla Peygamberimzin yeryüzüne teşrif eylediği gecedir.Bu gece yapılan tevbeler kabul,edilen dualar müstecap ,kılınan namazlar ve tesbihler makbul olur.

Regaip kandili günü oruç tutmanın yanı sıra ihlas suresi bol bol okunmalı ve peygamber (s.a.v.)Efendimize salatı selamlar ile ihya edilmelidir.Gecesinde ise evvela bir tesbih namazı kılınmalı ve bu geceye mahsus olan namaz kılınmalıdır.

Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek'at Hâcet namazı kılınır. İki rek'atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha'dan sonra her rek'atte 3 İnnâ enzelnâhü... ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiye şudur:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n- nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihı ve sahbihı ve sellim."

Secdede 70 defa "Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l- melâiketi ve'r-Rûh" okunur. Secdeden kalkıp bir defa "Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke ente'l-e'azzü'l-ekrem." okunur.

Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa "Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l-melâiketi ve'r-Rûh" okunur. Secdeden sonra duâ edilir. Duâda Allâh'a şu şekilde ilticâ etmelidir:

"Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şa'bâne ve belliğnâ Ramazân."

Ayrıca bu gecede kaza namazı da kılınabileceği gibi,recep ayına mahsus olan 30 rekat namazın ilk 10 rekatı da kılınabilir.

Regâib Gecesi'nden sonraki gündüzde, yani cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rek'atte bir selâm verilerek 4 rek'at teşekkür namazı kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha, 7 Âyetü'l-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbi'l-felak, 5 Kul eûzü birabbi'n-nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra 25 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l- aliyyi'l-azîmi'l-kebîri'l-müteâl", 25 defa "Estağfirullâhe'l-azîm ve etûbü ileyk" diyerek istiğfâr ve sonrada ümmeti Muhammedin selameti ve kendi için dua yapılır.Bu gecede özellikle ölmüşler unutulmamalı ,yapılna ibadetlerin ve okunanların sevabındanda onlara hediye edilmelidir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..