İSLAMDA ÖLÜYÜ DEFNETME ADABI

İslamda cenaze adabı .İslamda cenazeyi defin esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar.Cenazeyi defnetme esnasında yapılacaklar.İslama göre cenaze adabı

Cenaze defnedilirken orada hazır bulunmak islamın gerekliliklerindendir.Bu konuda Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur.

"Cenaze namazını kılan bir krat sevap alır.Cenaze defnedilinceye kadar ardından gidersen onun için her biri uhud dağı kadar olan iki krat sevap vardır."

CENAZE DEFNEDİLİRKEN RİAYET EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-Cenazeyi yere koymadan önce oturmamak.Zira peygamberimiz (s.a.v.)şöyle buyurdular:
"Cenazenin arkasından gittiğinizde cenaze yere koyulmadıkça oturmayınız".

Hatta cenaze geçerken ayağa kalmak da gerekmektedir.Rasülüllah Efendimiz Şöyle buyurmuşlardır:

"Ölüm büyük bir korkudur.Cenazeyi gördüğünüz zaman ayağa kalkıp şöyle deyin."İşte Allahın Rasülünün bize vaadettiği şey.Allah'da Rasülü de bize doğru söylemişlerdir.Allahım !İman ve teslimiyyetimizi artır."

2-Kabir üzerine toprak atmak.
3-Toprak atarken dil ile zikretmek.Birinci defa toprak atarken "Bismillah",ikinci defa toprak atarken "el-mülkü lillah" üçüncü defa toprak atarken "el-kudretü lillah" dördüncü toprak atmada "el-ızzetü lillah" beşinci toprak atışta "el-affü vel gufranü lillah" altıncıda "errehmetü lillah" yedincide "Küllü men aleyha fanin ve yebka vechü rabbike zülcelali vel ikram .minha haleknaküm ve fiiha nuııdüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra-ayetini okur.Kim bu tertip üzere kabrin üzerine toprak atarsa,yer altında bulunan ölüler sayısınca Allah ona sevap verir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..