RECEP AYINDA KILINAN 30 REKAT NAMAZ

Recep ayında kılınması gereken 30 rekat namaz hangisidir?30 rekat recep ayı namazı nasıl kılınır?30 rekat namaza nasıl niyet edilir?Recep ayında 30 rekat namaz kılmanın fazileti nedir?^0 rekat Recep ayı namazında ne okunur?Recep ayı namazına nasıl niyet edilir?

Üçayların ilki olan Recebi şerif ayı eşhuru -hurum yani haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır.Bu aya namaz kılarak ve oruç tıutularak hürmet ve ta'zim etmek çok faziletli ibadetlerdendir.Bu ayda Duha ,evvabin ve teheccüd gibi günlük nafile namazlar kılınabileceği gibi,Peygamber (s.a.v.)Efendimiz tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır.Münafıklara bu namazı kılmanın nasip olmayacağı rivayet olunmuştur.

Şöyleki, Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Kılınış şekli: Hâcet namazına şu niyetle başlanır:

“Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

` İkinci on gün içinde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa:

“İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.

` Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını)son 10 gün içerisinde de kılabilir.

Yorumlar (2)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

  • duman ferit aşar  - Cvp: RECEP AYINDA KILINAN 30 REKAT NAMAZ
    ya her iki rekatda tahiyatı okuyacazmı sonra tekrar aynı niyeti yapacazmı nasıl kılınacağını anlayamadık ki hocam bi açıklama yazarsanız çok iy olur ALLAH razı olsun
  • Suleyman CİMŞİT  - Cvp: RECEP AYINDA KILINAN 30 REKAT NAMAZ
    Allah'ı taala cümle Muhammet ümmetine
    Bu mübarek namazı kılmayı nasip etsin

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..