İSLAMDA NAZAR İNANCI

islam dinine göre nazar varmıdır?İslama göre kimlerin nazarı değer?İslam inancında nazar inancı.Nazarı değen kimsenin yapması gerekenler?

İslam dinine göre nazar haktır . Nazar bir insanın başka bir insana hasedle,kıskançlıkla ,bakmasıdır.Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.

Peygamber(s.a.v.)efendimiz''Göz çarpmasından sakının Allah'a sığının.Zira gözün dokunması haktır.''buyurmuştur.(feyzül kadir c.1.s.492)
Allah rasülü(s.a.v.)buyurduki;sizden herhangi bir kimse nefsinden,malından veya kardeşinden bir şeyin hoşuna gittiğini gördüğü zaman bereketle dua etsin.muhakkak göz haktır''.Gözü dokunan kimseye,yıkanması söylenir.Eğer yıkanmaktan kaçınırsa o kimse yıkanması için zorlanır.

Buhari şarihı ise nazarın hak olduğu hususunda şunları yazar.''Ebu Davut hz.Aişeden rivayet ediyor;Gözü dokunan kişiye abdest alması emredilir,sonra bu su ile kendisine nazar dokunan kimse yıkanır''.
Kadı ıyad dedi ki''Bazı alimlerin dediğine göre bir kişi kötü nazar ile bilinmişse,ondan sakınmalıdır.Hükümdarın o kimseyi evinde oturmaya icbar etmesi uygun olur.Eğer fakirse maaş verilir.Çünkü bunun zararı soğan ve sarımsak yiyenin zararından daha büyüktür''.

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyeti inmiştir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Nazar haktır.) [Müslim]

(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]

(İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]

(Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.) [Beyheki, İbni Sünni]

(Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının.) [Deylemi]

(Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi.) [Müslim]
Kişiye başkasının nazarı değdiği gib kendi kendine de nazarı değebilir.
Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadis-i şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez) buyurdu. (Beyheki, İbni Sünni)

Ukbe-tübni Amir radıyallahü anh anlatır:
Resulullah efendimiz, (Kendisine Allah’ın nimet verdiği kimse, bu nimetin devamını isterse çok “La havle vela kuvvete illa billah” desin) buyurdu. Sonra “Bahçene girdiğin zaman mâşâallah la kuvvete illa billah demeliydin değil mi?” [mealindeki] Kehf suresinin 39. âyetini okudu. (Taberani)

Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Kendisine Allahü teâlânın rızık verdiği kimse, çok ”Elhamdülillah” desin. Rızkı azalan da çok “İstiğfar” etsin. Bir şey de kendisine üzüntü, sıkıntı verirse “la havle vela kuvvete illa billah” desin.) [Beyheki, Hatib]

8- Nazardan korunmak için âyât-i hırz denilen âyetleri okumalı ve üzerinde taşımalıdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..