İSLAMDA HAYVAN SEVGİSİ

İslamda hayvan sevgisi.islam dini hayvanlara nasıl muamele etmeyi öngörmüştür?islam dininin hayvanlara karşı merhamet ve iyiliği emretmesi.

Tartışılamayan gerçek odur ki, Müslüman tüm canlılara merhametle bakar, şefkatle yardım eder.Hz. Muhammed (s.a.v.) "Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin" (Tirmizî, "Birr", 16) buyurarak merhamete erişmeyi, tüm yeryüzündeki varlıklara merhamet etmeye endekslemiştir

Nitekim Efendimiz (sas) Hazretleri bir hadisinde cennetlik ve cehennemlik iki insanı örnek gösterirken buyurmuş ki:

Çölde kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış bekleyen bir köpeğe acıyarak kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkaran adam cennete girmeye layık bir iş yapmıştır. Evindeki kedisini aç susuz bırakan kadın da cehennem azabına müstahak bir acımasızlıkta bulunmuştur!

Bir keçiyi sağan adama uğradığında ona şunları söylemiştir: "Sağdığında yavrusu için de süt bırak" (Mecmua'z-Zevaid, 8:196) Kendisine, "hayvanlara yapılan iyilik için de mükâfat var mı?" diye soranlara şu cevabı vermiştir: "Evet, her canlıya yapılan iyilik için mükafat vardır" (Buhari, "Şürb", 9) O, hayvanları bile keserken, bilenmiş bıçakla ve hayvana fazla eziyet çektirilmeden kesilmelerini özellikle emretmiştir (Müslim, "Sayd" 57)

Kendisi bir defasında beş yüz hurma ağacını birden dikmiş (İ Hanbel, 5:354) ve bu konuda şunları söylemiştir: "Bir Müslüman bir ağaç diker de bunun meyvesinden insan, evcil veya vahşi hayvan, veya bir kuş yiyecek olsa, yenen şey diken için bir sadaka hükmüne geçer" (Müslim, "Müsakat", 10)

"Kıyamet kopma anında bile olsa, elinde bir ağaç filizi bulunan onu mutlaka diksin" (Buharî, el-Edebü'l-Müfred, 168) Davarları yapraklarını yesin diye, bir ağacı sopayla çırpan adama şöyle müdahalede bulunmuştu: "Biraz ağır ol bakalım, ağaca vurarak, onu kırıp dökerek değil, tatlılıkla sallayarak yaprağını dök!" (Üsdü'l-Ğabe, 3:276) Yüce Allah'ın Mekke'yi Harem bölge yaparak bir anlamda sit alanı ilân etmesi yanında, O da (sas), Medine ve Taif'i sit alanı ilân etmişti (Bayraktar, 5:223-227) "Yeryüzü bana mescid kılındı, onun toprağı temiz ve temizleyicidir," buyuran Hz Peygamber'in Mekke, Medine, Uhud dağı ve başka yerlerin sevgisini dile getiren pek çok hadisi vardır O, gök cisimleriyle de ilgilenmiş, onların doğuş ve batışlarını dua fırsatı olarak değerlendirmiştirRifai tarikatının pîri Seyyid Ahmed Rifai Hazretleri (1118, Bağdat) unutulmayan hayvan sevgisi örneğini şöyle vermiştir.

Dershanesinde ezanın okunduğunu işitince, öğrencileri hemen kalkıp camiye koştukları halde kendisi oturduğu yerden kalkamamış. Çünkü, 'Yâ Rahim, Yâ Rahim!' diyerek zikrettiğini düşündüğü kedisinin cübbesinin ucunda uyuduğunu görmüş. Kediceğizi uyandırmaya gönlü razı olmayan Rifai Hazretleri, bir makas getirtip cübbesinin ucundan kesmiş, namaza bundan sonra ucu kesik cübbeyle gitmeyi tercih etmiş, kediciğin rahatını bozmak istememiştir.

Demek ki hayvan sevgisi Müslümanlarda hem de başkalarından çok fazla derecede vardır. Hatta bu sevgi lafla değil işte böyle nice uygulamalarla da sabittir. Ancak, her sevgi ve şefkatin bir ölçüsü, bir sınırı olması lazımdır. Ölçüsüz sınırsız bir şefkat ve sevgi anlayışı, fayda yerine zarar da getirebilir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..