İSLAMDA KURBAN KESMENİN ADABI

İslamda kurban kesmenin adabı nedir?İslamda kurban nesıl kesilir?Kurban kesmenin şekli nedir?

kURBAN bAYRAMINDA EN GÜZEL AMEL VE EN FAZİLETLİ İŞ,elbetteki kurnban kesmektir.Kurban kesmenin çok faziletli ve sevaplı bir amel olduğuna dair Kuranda şöyle buyrulmuştur.
"Ona büyük bir Kurbanlık fidye verdk"(saffat sueri ayet 107)

Kurban olarak kesilen hayvanın bütün aza ve parçalarıKıyamet gününde teraziye konulacağını açıklayan bir çok hadis vardır.Onun için kesilecek hayvan ne kadar büyük ve semiz olursa o kadar yararlı olur.Erkek olsun kadın olsun her kim kendi eliyle kurban kesmeye gücü yetmez ise,o zaman başka birisini vekil
Şu nefsim Allaha isyan edip öyle günahkar olduki,o günah sebebiyle ölümü hak etti.Bir kimsenin kendi kendini öldürmesi dinen haram olduğu için şu kesecek olduğum kurbanı kendi nefsime bedel olarak kesmeye niyet ettim.Ya rabbi onun her azasına mukabil benim her azamı cehennem azabından kurtar.

Kurban almaya giderkende bu niyetle gitmelidir ki,attığı her adım karşılığında kendisi için bir sevap sevap yazılır,bir günahı silinir.Kurbanı getiriken gayet iyi davranmalıdır.Hayvana eziyet edilmemelidir.Ona en ufak bir zahmet vermez.Kişinin böyle davranması kurban adabındandır.Ayrıca bazı hususlar da vardır.Boynuzları büyük,gözlerinin ve ayaklarının etrafı ve karnı siyah olan hayvanı seçmek.Kurbanı kesim yerine getirirken son derece yıumuşak davranıp,eziyet etmeden yatırmak.Bıçağı bilerken hayvana göstermemek ve hayvanı yatırdığı zaman şu duayı okumak kurban kesmenin edeplerindendir.

"İnni veccehtü vechiye lillezi fetarassemavati vel-arza Hanifen ve ma ene minel-müşrikiin.Kul inne salatii ve nüsükii ve mahyaye ve mematii lillahi Rabbil-Alemiin Vela şerike lehü ve bizalike ümirtü ve ene evvelül-müslimiin."

Ondan sonra "bismillahiAllahü Ekber" deyip keser.Kurban işkembesini ve diğer luzumsuz azalarını toprakta bir çukur açıp içine doldurur ve üstünü kapar.
Kurban eti üçe bölünür,bir kısmını fakirlere bir kısmını konu komşu ve dostlara bir kısmını da kendine ve çoluk çocuğuna ayırır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..