KASR-I SALAT (SEFERDE NAMAZLARIN KISALTILMASI)

Seferi olan kimse namazlarını nasıl kısaltır?Namazların kısaltılmasının hükmü nedr?hangi durumlarda namazlarda kısaltma yapılır?Seferinin namazlarını kısaltmasının hükmü nedir?

Kasr-ı salat :Uzatmanın zıttı olup namazlarda dört rekat yerine iki rekat kılmak demektir.Sefere niyet edip beldesinin meskenlerinden çıkan kimsenin dört rekatlı farz namazlarını iki rekat olarak kılması vaciptir.Namazı iki rekat kılmak ındel Hanefiyye Azimet (1)olup ruhsat (zorluğu kolaylaştırmak için müsade) değildir.İki rekat kılıp oturduktan sonra dörde tamamlanmış olsa,namazı mekruh olmakla beraber geçerli olur.Eğer iki rekatın başında oturmazsa kade-i ahre'yi (son oturuş)terk etmiş olduğundan namazı nafile olur.Farz yerine gelmiş olmz.

Ancak üçüncü rekatın secdesine gitmeden bulunduğu yerden ikamete (i5 günden fazlakalmaya) niyet ederse o zaman iki rekatte oturmadan kıldığı dört rekatlı farz geçerli olur.İki ve üç rekatlı farzlarda kısaltma yoktur.Kabul edilen görüşe göre emniyet ve kara halinde kılınıp,seyir(yürüyüş) ve korku halinde bırakılır.Yürüyüşün bırakıldığı ve korkunun olmadığı yerlerde kılınır.

Hanefilere göre; Namazı kısaltmak için ,seferi mubah olsun (dinimizin müsaade ettiği)veya seferiyle günahkar olması aynıdır.

Şafiilere göre namazı kısaltmak ruhsattır. (şer'i
müsadedir) Hal böyle olunca yolcu namazını ister iki,ister dört rekat kılabilir.Şafii ve Hanbeli lere göre seferinde asi (günahkar) olan kasr(namazda kısaltma)yapmayıp dört kılar.malikilere göre kısaltıp iki kılar.

Kasr-ı Salat ,Hanefilere göre; sünnet ve icma ile,Şafiilere göre,Kitap,sünnet ve icma ile sabittir.

Kitap (Kur'andan) delil:Mealen; "Siz sefer ettiğiniz vakit,o küfür edenlerin sizlere bir fenalık etmesinden korkuyorsanız,namazları kısaltmanız artık size günah olmaz."(nisa suresi ayet 101)
Sünnetten delil;Mealen;İbni Ömer dediki;"Ben rasülüllah ile beraber seferde olduğum zamanlar,Rasülüllah (s.a.v)namazını ikirekat üzerine ziyade etmedi.(fazlalaştırmadı).Ebu Bekir,Ömer ve Osman'da öyle yaptı."(el-fıkhu alelmezahibi erbea cilt 1.s.471)

(1)Azimet :Kulların özürlerine bağlı olmaksızın ibtidaen (en baştan) meşru kılınan hükümlerdir.Yani sonradan meydana gelen bir mazeret sebebiyle değişmeyip aslı üzerine kalan şer'i hükümlerdir.
(2)Ruhsat;Kulların özürlerine bağlı olarak meşru kılınan geçici hükümlerdir.Yani insanların özürleri sebebiyle onların ihtiyaçlarını gözeterek Allah c.c.Nın koyduğu geçici hükümlerdir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..