İSLAMDA KADININ DIŞARI ÇIKMASI

İslam dinine göre kadının hangi şartlarda dışarı çıkması caizdir?kadın evinden dışarı çıkması günahmıdır?İslam dışarı çıkma konusunda kadına nasıl kısıtlamalar getirmiştir?

İslam dini kadınlara dışarı çıkmayı kesinlikle yasaklamıştır diye bir şey söz konusu değildir.Kadınlara getirilen kısıtlama ihtiyaç dışı ve kocasından izinsiz olarak dışarı çıkp beyhude gezmesidir.İslamda Kadınların yapacağı esas şey evlerinde oturmak ve ev içindeki eşine çocuklarına ve evine karşı sorumluluklarını yerine getirmektir.Fakat bir ihtiyaç veya zaruretten dolayı dışarı çıkabilmektedirler. Bu çıkışlarda da usulüne uygun hareket etmelidirler. Kur'an-ı Kerim bu hususta Peygamber Efendimiz'in hanımlarına hitap etmekte, onların şahsında bütün hanımlara hitap edilmektedir.
Sayın Mehmed Emre diyor ki:
Ahzab Süresi'nin 33. ayet-i kerimesinde, "(Vakar ile) evle­rinizde oturun. Evvelki cahiliyet (devri kadınlarının kırıla döküle süslerini göstere göstere) yürüyüşü gibi yürümeyin” diye buyurulmuştur.
Kadınların evde oturmaları asıldır. Dışarı çıkmaları zaruri ihtiyaçlarını temin etmek gibi, dinen meşru sayılan bir mazeretle caiz görülmüştür.
Bu müsaade renk renk, kolsuz, dar ve kısa etekli elbiseler giyip ressam tablosuna dönmüş bir suratla sokağa, parka, çay bahçelerine ve benzeri yerlere gidip, şehvetle açılmış gözlere en­damını arzetmek için verilmiş değildir.
Ancak bu müsaade, anne ve baba gibi yakın hısımlarını, itimad ettiği kadın arkadaşlarını ziyaret etmek; ahlakının ol­gunlaşmasına ve ilminin artmasına sebep olacak va'z ve ilim meclislerine ve fetva sormaya gitmek gibi zaruri ve meşru hal­lerle sınırlanmıştır. Kadın, böyle bir zarürete mebni dışarı çıkacağı zaman tesettüre son derece dikkat edecek, ahlaksız kimselerin kendine laf atmasına meydan vermeyecek şekilde hareket edecektir. (31)
Kadınlar hele hele kocalarından izinsiz asla dışarı çıkmamalıdırlar. Bu onlara Allah'ın ve peygamberinin yük­lediği bir sorumluluktur. Peygamberimiz buyuruyor ki: "Bir kadın kocasından izinsiz dışarı çıkarsa, dönünceye kadar me­lekler ona lanet ederler."

Eğer kadın ebe veya hemşire ise veya cenaze yıkayıcısı ise ve bu iş için başkası bulunamıyorsa bu işler için dışarı çıkabilir.
Ama kocası isterse,ebe veya cenaze yıkayıcısı olan hanımını bu işlerden men edebilir.Çünkü kocanın hakkı farz'ı kifayeden (bazılarının yapması ile diğerlerinden sorumluluk kalkan farz'lar)öncedir.Farzı ayın (namaz,oruç gibi) ise kocanın hakkından öncedir.

Kadın Anne baba'sını ziyaret için her cum'a gider,yakın akrabalarını ziyaret için senede bir defa gider.Bunun dışında yababcıları ziyaret için, yabancı hastaları ziyaret için ve düğünler için dışarı çıkamaz.
Erkek hanımının Anne ve Babasını ziyarete gitmesine mani olamaz,kocası izin vermese de haftada bir gidebilir.Aynı şekilde Anne ve baba'sının kızlarını görmeye gelmelerine mani olamaz.Kadının yakın olan mahrem akrabalarının senede bir def'a ziyaret etmesine de mani olamaz.

Kadının babası veya Annesi felçli olup kızının hizmetine muhtaç olsa(bakacak başka kimsesi yoksa)kocası hanımının gidip hizmet etmesine mani olsa,kadın kocasına asi olup(onu dinlemeyip)babasına hizmet etmesi lazım olur.Babası ister müslüman olsun ister kafir olsun.

Kadın dini bilgisini artırmak için ilim meclisine gitmek istediğinde kocası izin vermezse kadın gidemez.Ancak kadının öğrenmesi lazım olan bir mesele olur,kocası bilmez başkasınada sorup öğrenmezse, o zaman izinsiz çıkıp o meseleyi öğrenip gelir.Kadın öğrenmesi lazım gelen bir mesele olmadıkça kocasından izinsiz ilim meclisine gidemez.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..