TEHECCÜD (GECE NAMAZI) NAMAZININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Teheccüd namazının fazileti nedir?teheccüd namazının ehemmiyeti .gece namazının faziletleri.gece ibadet etmenin önemi Gece namazı ve tehaccüd namazı hakkında hadisi şerifler.gece ibadet etmenin önemi ve fazileti.

Geceden de sana mahsus bir namaz olarak uykudan kalk,Kur2an ile Teheccüd kıl ki,Rabbin seni Makamı Mahmudu bahşeder".(Makamı mahmuda erdirir)

Teheccüd namazı gecenin üçte birinde kılınan nafile bir namazdır ki, bu namazı kılmanın fazileti ve esrarı çok büyüktür.Peygaber Efendimiz gece namazını ve gece ibadetini biz ümmetlerine her fırsatta tavsiye ve teşvik etmişlerdir.Bir hadisi Kutside buyruldu ki,

"Kulum farz ibadetleri yapmakla benim azabımdan kurtulur,nafile ibadetleri yapmakla ise,bana yaklaşır."

Başka bir hadisi Kudside ise;Kulum bana ancak nafileler ile yaklaşır.O derece yaklaşır ki, ben ,onun gözü,kulağı ve kalbi olurum." Yani kulum bana öyle yaklaşır ki,ben onun gören gözü ,işiten kulağı olurum ve o kulumun artık gözü kötüyü görmez,ylanı işitme ve o kulumdan hata sadır olmaz demektir.


En faziletli nafile ise ,gece teheccüd vaktinde yapılan nafiledir.Müstecap yani duaların ve tevbelerin kabul olduğu vakitler üçtür.
1-Ramazan-ı şerif ayı;ramazan ayı senede bir kere gelir ve bunu beklerseniz çok geç olabilir.
2-Cuma geceleri:Eğer cuma gecesi beklenirse,cuma da haftada bir keredir.
3-Teheccüd vakitleri:Teheccüd vakitleri her gecedir.Ve tevbelerin kabulü ve dualar için en makul ve en müstecap vakitlerdir.

Ayet Meali"Yanları yataklarından aralaşır.(yani yataklarından kalkıp)korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan onlar hayra sarf ederler.Onların yaptıkları amellere verilecek mükafatları kimse bilmez."

Muaz bin cebel'den (r.a.)dan rivayet edilmiştir ki,Bir seferinde Rasülüllah (s.a.v.)ile beraberdim.Br gün yanında sabah ettim yolda yürüyorduk.Ya Nebiyyallal dedim:bana bir haber verki,beni cennete koysun,cehennemden uzaklaştırsın:Buyurdu ki,"Büyük bir şey sordun ancak bu, Allahın müyesser kıldığı kimseye kolay gelir.Allaha İbadet edersin,ona hiç ortak koşmazsın,namazını kılarsın,zekatını verirsin,Ramazan orucunu tutarsın,beytllahı tavaf edersin,Sonra buyurdu ki,"sana hayır kapılarını göstereyimmi?Oruç kalkandır.Sadaka hataları sildirir.Ve gecenin ortasında kılınan namaz dedi ve bu ayeti kerimeyi okumuşlardı.(yukarıdaki ayet)(elmalılı c.6 s.3862)


Ruhul beyan tefsirinde bu Ayeti Kerime,gece teheccüd vaktinde ibadet edenlerin şanında indirilmiştir denilmektedir.Yani teheccüd vaktinde ibadet edenler medh edilmiştir.Çünkü farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır buyrulmaktadır.(ruhulbeyan 7.s.118)

Hz. Ömer (r.a.)dan rivayet olundu.Peygamber (s.a.v.)Efendimiz buyurdular ki;"Bir kimse gece uykusundan kalkıp güzelce namaz kılsa Hz.Allah o kimseye dokuz şey verir.Beşi dünyada dördü Ahirettedir.

Dünyada Verilenler:
1- Allahü Teala onu Afet ve belalardan muhafaza eder.
2-Yüzünde taat eserini gösterir.
3-Salih kullar onu sever
4-Kötü söz söylemez hikmetle konuşur
5-Cenabı hak ona Hikmetli olan şeyleri sevdirir.

Ahirette verilen niğmetler:

1-Kabrinden kalktığında yüzü beyaz olarak kalkar.
2-Hesabı kolay olur.
3-Sıratı Şimşek gibi geçer
4-Kıyamet gününde kitabı sağ tarafından verilir.

Hadisi şerif: Miraç gecesi Rabbim bana 5 şey vasiyet etti.Bu beş şeyden biri de "Teheccüde devam et Çünkü yardımım geceleri namaz kılmak için kalkanlaradır".

Hadisi şerif:Üç ses vardır ki, Haz.Allah onları sever.
1-Horaz sesi
2-Kur'an okuyan kimsenin sesi
3-Seherlerde istiğfar edenin sesi

Abdullah bin ebu kays naklediyor:Hz.aişe (r.a.)Validemiz buyurdu ki:Gece namazını bırakma.Çünkü rasülüllah (s.a.v.)gece namazını hiç bırakmazdıHasta olduğu zamanlarda da oturarak kılardı.(ebu davut c.3.s.409)

Hz.cabir (r.a.)dan :Biz Rasülülah efendimizle beraberdik buyurdular ki:

"Size cennet köşklernden haber vereyimmi?Evet Ya Rasülellah haber ver dedik.Buyurdular ki,"Cennette cevahir sınıflarından bir köşk vardır içinden dışı,dışından içi görülür.Orada hiç bir gözün görmediği,h,ç bir kulağın duymadığı hiç bir insan kalbinin düşünemediği lezzet ve sururlar vardır." Bu köşkler kimin içindir?ya Rasülellah dedim.

Buyurdular ki:Selamı Yayan,yemek yediren,oruca devam eden ve insanlar uyurken gece namaz kılanlar içindir.


Hadisi Şerif:"Gece namazı (teheccüd) çok olanın gündüz yüzü güzel olur."

Hasanı Basri hz.lerine soruldu:Niçin teheccüd namazı kılanların yüzü güzel olur?"Onlar mevla ile beraber oldu.Mevla da onlara nurunu verdi "buyurdular.(hazinetül-esrar)

Hadisi şerif:"Allah c.c. gece kalkıp hanımını kaldıran erkeklere,aynı şekilde gece uyanıp kocasını kaldıran kadınlara rahmet etsin.Velevki yüzüne su serperek olsun" (Yani zorlada kaldırsa farketmez)

Yine Rasülüllah efendimiz Buyurdularki:" Kim yatağına teheccüd namazına kalkmak niyetiyle yatarda kalkamazsa yine teheccüd sevabı yazılır.Hatta uykusu bile sadaka olur."

Peygamber Efendimiz gece namazını kaçırırsa kuşluk vakti onu ifa ederdi.

Ayeti celilede:"Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler" buyrulmuştur.(zariyat suresi s.18)

Hz.Ebu Bekrinis-sıddık efendimize ebu bekir denmesi: Vakti seherlerin babası yani seher vaktinde teheccüd kılanların babası demektir.(ziya sungur.htr.s.29)

İmamı Rabbani Hz.:Teheccüd namazını lüzumlu görmelisiniz.Ehemmiyeti pek büyüktür.Eğer Teheccüd namazına kalkmanız mümkün olmazsa bu amelle meşgul olanların bir kaç gün sizi uyarmalarını isteyiniz.Sonra devam etmek kolaylaşır.(Mektubatı şerif c.2 m.69)

Tasavvuf büyükleri şöyle buyurmuşlardır:Hak yoluna sülük eden bir kimse,bütün gecelerini uyku ile geçirecek olursa hiç bir feyiz alamaz.

Allah dostlarından biri şöyle buyurmuşlardır:Dünyada cennet niğmetlerine benzeyen bir şey varsa o da abidlerin gece ibadetinden aldığı zevktir.Çünkü Münacatın zevki cennet niğmetlerinden değildir.Cennet zevkidir.Allahü Teala onu sevdikleri için hazırladı.Herkes bu tadı alamaz.(ihya.s.103)

Ayeti kerime :"Şüphesiz gece kalkış daha tesirli ve okumak daha sağlamdır"

hadisi şerif:Peygamber Efendimiz (s.a.v.)ebu hureyre r.a. 'a hitaben;"Ya Eba Hureyre hayatında,öldüğünde,kabre konduğunda ve kabirden kalktığında Allahın Rahmetinin üzerinde olmasını istersen Allah için geceleri kalk ve namaz kıl. Ya Eba Hureyre evinde namaz kıl ki,gökteki yıldızlar yer halkına nasıl parlarsa,evinde gök halkına öyle parlasın " buyurdular. (ihya s.1023)


Hadisi şerif:"Gece kılınan iki rekat namaz, bütün varlığı ile dünyadan hayırlıdır. Ümmetime ağır geleceğinden kork-masaydım, bu iki rekat namazı onlara borç kılardım." (İhya C.1 S. 1022)

Hadisi şerif:"Gece kıyamına (namazına) devam edin Zira bu sizden önceki sâlihlerin ibâdetidir. Allah'a yakınlık ve günâhlara keffarettir. İnsanı bedenî hastalıklardan korur ve günâhlardan uzaklaştırır. " (İhya C.1 S. 102)

Hadisi şerif:Gece kalkıp namaz kıldıktan sonra yüzüne su ser-perek âilesini de namaza kaldıran kimseye Allah rahmet etsin."(İhya C.1 S. 1025

Hadis şerif:Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. (İhya C.1 S. 1025)

Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştıran zahiri sebepler dörttür:
1-Az yemek yemek
2-Gündüzleri vücudu fazla yormamak
3-Öğle vakti kaylüle (uyumak)yapmak
4-Gündüzleri Allaha isyan etmemektir.(ihya s.1031)

Hadisi şerif:
"Siden biriniz uyuduğu zaman şeytan kafası üzerine üç düğüm düğümler ve her düğüm atışında daha vakit erken uyu der.İnsan onu dinlemeden uyanıp Allahı andığında düğümlerden biri çözülür.Kalkıp abdest aldığı zaman ikincvisi,namaza başladığında üçüncüsü çözülür.Bu surette temiz ve neşeli olduğu halde sabahlar.Şayet şeytanın düğümlerine aldanarak sabahlarsa tembel ve habis olarak sabahlamış olur.(ihya s.1021)

Hadisi Şerif:"Muhakkak hz. Allah gece namaz kılarken uyuyup kalan kuluyla meleklerine karşı iftihar eder ve der ki;Kuluma bakın ruhu benimle,cesedi de bana ibadet halindedir."

Hadisi şerif:uyuduktan sonra kalkıp kılınan iki rekat namaz gündüz kılınan bin rekat namazdan hayırlıdır."

İmamı gazali hz.leri buyurdular ki:
Gecenin evvelinde Arşurrahmanın altından bir melek nida eder: "Dikkat edin ey abidler kalkınız buyurur abidler kalkar.Allahü Tealanın dilediği kadar namaz kılarlar.

-Sonra
gecenin sonunda biri yine nida eder:Dikkat edin ey Allahtan korkanlar kalkınız buyurur.Allahtan korkanlar da kalkıp seher vaktine kadar namaz kılarlar.

-Sonra bir münadi yine nida eder:Ey müsteğfirun(istiğfar edenler) kalkın buyurur.İstiğfar edicilerde kalkıp istiğfar ederler.
-Sonra fecir doğduğunda bir münadi:Ey gafiller kalkı buyurur.Gafiller ölüler gibi yataklarından kalkarlar ve taatla meşgul olurlar.

Muhyiddini Arabi hz.:Sizler gafil ismini kendinizden gideren şeye yapışın.O şey geceleyin namaz kılmaktır.Ve bu namazda en az 10 ayet okunmalıdır buyurmuşlardır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..