İSLAMDA CİNSEL İLİŞKİNİN ADABI

İslama göre cinsel ilişkinin adabı nedir*İslamda helal olan cinsel ilişki nedir?Cinsel ilişkinin şekil ve keyfiyeti nasıldır?

"Kadınlar sizin ekin tarlalarınızdır.o halde tarlanıza dilediğiniz yerden varınız"(bakara suresi 223)Ayeti ,cinsi münasebetin (cinsel ilişki)keyfiyeti hakkında bilgi vermktedir.

Aynı zamanda bu ayeti kerime yahudilerin ; "kadının fercine arka taraftan temas edilir,bu temastan sonra da kadın hamile kalırsa,doğacak çocuğun gözleri şaşı olur" sözlerini de yalanlamaktadır.

Karı- koca aralarında müşterek olan herşeyi yerli yerinde kullanmaları,birbirleri hakkında aşırı tasarruftan kaçınmaları,onların birbirlerine olan saygının bir gereğidir.buna riayetsizlili ise,saygısızlıktan başka bir şey değildir.zülümdür.allahü Teala ,bu ayeti kerimesiylede bu konuya gerekli açıklığı getirmiştir.

Şöyle ki,Ayete geçen "hars" ,ekin ekmek demek olup aynı zamanda kadınlık uzvu(reci9demektir.Erkeğin nutfesi tohuma,meydana gelecek çocukta mahsüle benzetilmiştir.Binaen aleyh "mevzii harsten (kadının fercinden)olmak şartıyla,dilediğiniz taraftan ve herhangi bir vaziyette ",isterseniz;şeli ne olursa olsun yeterki caiz olan yerden olsun demektir.

aynı zamanda ayeti kerime,kadının hastalığı,aybaşı,/adet) ve lohusa halleri dışında dilediğiniz zaman ve dilediğiniz şekilde cimada bulunabilirsiniz anlamını da ifade eder.(e-rrazi 74)

Şu halde ayeti kerimede cinsi temasın nasıl ve niceliği söz konusu olduğun göre ,zamanı ve şeklinin ifade ettiği manayı yorumlamak mümkündür.ancak cinsi temasta mevzii harsin (fercin)dışına çıkmak (dübürden temas),çirkin oluşu kadına eziyet ve saygısızlık olması sebebiyle asla caiz olmayıp haramdır.Çünkü bu ayette ,bu anlamda mevcuttur.

Allahü Teala miminleri,cimanın insana yakışmayan kısmından men etmiştir.kadına normal yolun dışında temasta bulunmak,Rasülüllah (s.a.v.)tarafından livata (homoseksüellik )olarak nitelendirilmiş olup Kur'anda da Lut kavminin yaptığı kötü bir yol ve fuhuş olarak zikredilmektedir.

İslam dininde,temiz olan şeyler helal,pis ve çirkin olarak vasıflandırılabilecek şeyler de haramdır.bu genel kaideye göre de aklen ve şer'an pis ve fuhuş olarak nitelendirilen mutad yolun dışında temas elbetteki caiz değildir.Kadına eziyet verici olması ve kadınlık şerefini kırıcılığı yönüylede edeben uygun kabul etmekte mümkün değildir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..