İSLAMDA KIZ -ERKEK EVLAT ARASINDA ADALET

İslamın kız- erkek çocuklar arasında yapılan haksızlığa karşı duruşu.İslamda kız ve erkek çocukları arasındaki adalet nasıl olmalıdır?İslam açısından evlat ayrımı

ADALET,islamın temel prensiplerinden birisidir.Özellikleri anne ve babalar için en kutsal bir duygudurKendi öz yavruları arasında ,her konuda olduğu gibi,sevgi ve merhamettekız- erkek ayrımı yapmamaları gerekir.

Birisine sadece kız olduğu için haksızlık etmek aklen caiz olmadığı gibi dinen de asla caiz değldir.bu şekildeki düşünce ve davranış Allahü Tealanın "eşit davranınız ,bu takvaya daha uygundur."emri ilahisinin özüne aykırı düşer.rasülüllahın tavsiye ve tatbikatına asla uymaz.

Allahü Teala:" semavatın ve arzın mülkiyeti Allah'ındır.Dilediği şeyi yaratır.(şura s.42.49)ayeti kerimesiyle de yaratılanın,kendinin meydana gelmesinde hiç bir etkisinin olmadığını;dolayısıyla kız olarak yaratılması sebebiyle birisini kınayıp hakir görmenin mantık dışı olduğunu,en bariz şekilde ifade etmiştir!..

Cahiliyye devrine dair bir adet ve inanç olarak Kuranda zikredilen:

"Onlardan birine kız doğum müjdesi verilince,kendisi pek öfkeli olarak ,yüzü simsiyah kesilir.Verilen müjdenin tesiriyle kavminden gizlenir o doğanı sağ bırakıp hakaretle mi tutacak,yoksa toprağa mı gömecek?...(kendi kendine bunları düşünür)bak ki, hükmdegeldikleri bu düşünce ve adet ne kötü şeydir!...(16,57,58)ayeti kerimesiyle de bu ayrımın ne kadar çirkin ve anlamsız bir davranış olduğunu beyan etmiştir.

Gerek cahiliyye devrinde tatbik edilen şekliyle olsun,gerekse zamanımızda,bazı bölge ve ailelerdeki şekliyle olsun;kız çocuğunu istememek ve hakir görmek islam ve insanlığın asla hoş görmeyeceği ilkel bir davranıştır.Yüce dinimiz islam getirmiş olduğu nizamla müslümanlar arasından bu menfur adeti kaldırmakla kalmamış,müslüman olmadan önce kızını diri diri toprağa gömme !cesaret ve duygusuna sahip olan Ömer ve benzerlerini:"hakkımızda ayet nazil olur korkusuyla ,rasülüllah hayatta iken kadınlarımıza asla sesimizi çıkartamıyorduk"(1)dedirtecek kadar te'dip ve terbiye etmiş;her konuda "Ömerin adaleti" sözünü cihana yayacak kadar adil kılmıştır.

fakat ne hikmetse bunca Ayeti kerime ve Hadisi şeriflere rağmen ,günümüzde hala kız-erkek ayrımını müslümanlar arasında azda olsa görme talihsizliğinden kurtulmuş değiliz.Hazreti peygamberin "iki kız çocuğu büyütüp tebiye eden kimse ile ben,kıyamet gününde şöyleyiz"diyerek iki parmağını birleştiren (2) müjdeleri bazılarını bu iğrenç düşünceden vazgeçirmemiş!..Çünkü aynen olmasa bile cahiliyye devrinde olduğu gibi,kız çocuğunun doğum müjdesi ,oğlan çocuğunun verdiği sevinci vermiyor.Erkeklere duyulduğu kadar sevgi kızlara duyulmuyor.Kız çocuklarıyla övünülmüyor..

Bunların hepsi islama rağmen taşımış olduğumuz batıl inanç ve duyguların acı bir neticesidir.Müslümana yakışmayan buy acı gerçekten kurtulmak ancak;her anne ve babanın özellikle bu konuda islami şuurla davranıp çocukları arasında hiç bir zaman adaletsizliğe düşmemesi;hepsine şefkat,sevgi, acıma ve ihsan gibi konularda eşit davranmaları bu duygu ve düşünceleri yok eder,etmelidir de..

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..