KANDİL NEDİR?KAÇ KANDİL VARDIR?

Kandil ne demektir?islama göre kaç kandil vardır?İslamda kıymet verilen kaç kandil vardır?Kandil gecelerinin islam dinindeki önemi ve yeri

Zikir ve namaz ve dua gibi ibadet ve taatla geçirmeye bilhassa ehemmiyet verdiğimiz kıymetli gecelere kandil geceleri denir.Beş kandil gecesi vardır ki,hepsi birbirinden kıymetli geceler olup herbirinde birbirinden esrarlı hadiseler meydana gelmiştir.

Kandil geceleri;
1- MEVLİD KANDİLİ
2-REGAİP KANDİLİ
3-MİRAÇ KANDİLİ
4-BERAAT KANDİLİ
5-KADİR GECESİ


Mevlid Gecesi, Rebîu'l-evvel ayının 12'nci yani onbirini onikisine bağlayan gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdikleri gecedir.yani Peygamberimizin Doğum günüdür.

Bu gecede bir tesbih namazı kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ rabbi! Bu gece teşrifleri ile dünyayı nûra gark ettiğin Sevgili Habibin, başımızın tâcı Resûlü zîşân Efendimizin hürmetine, ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyzi ilâhîne mazhar eyle. Allâhü ekber."Namazdan sonra ümmeti Muhammedin selameti için dua edilir.


2-Regâib Gecesi,Peygamber efendimizin mübarek nurunun Hz.Abdullah'dan Hz.Amineye intikal ettiği geçtiği gecedir.Yani hz. Aminenin Peygamber (s.a.v.9Efendimize Hamile kaldığı gecedir.

Üçayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesi, yâni perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regâib Gecesi'dir. Bu gecede akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hâcet namazı kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir.

Hâcet namazına şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi, beni, Peygamber Efendimiz hürmetine feyzi ilâhîne, afv-ı ilâhîne, rızâ-i ilâhîne nâil eyle. Âbid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halas eyle."

Her rek'atte, 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü, 12 İhlâs-ı şerîf okunur. 12 rek'at bittikten sonra 7 veya 70 defa Salâtı ümmiye okunur. Salât-ı Ümmiye şudur:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n Nebiyy'il-ümmiyyi ve alâ alihî ve sahbihî ve sellim."

Secdeye varıp, secdede 70 defa şu tesbih okunur:

"Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü'l - melâaiketi verrûh".

Secdeden kalkıp, oturarak şu dua okunur:

"Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ tâ'lem. İnneke ente'l-eazzü'l-ekrem."

Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa, "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü'l- melâaiketi verrûh" okunur.

3-Mi'rac Gecesi:Peygamber (s.a.v.)Efendimizin Allahın daveti ve gücü ile eşşiz bir mucize olarak göklare ve daha nice alemlere seyehat ettiği gecedir.Kısaca Peygamber Efendimizin Miraca çıktığı gecedir.

Receb'in 27'nci gecesi yani 26'sını 27'sine bağlayan gece "Mi'rac gecesi"dir. Bu gecede yatsıdan sonra 12 rek'at Hâcet namazı kılınır. Her rek'atte Fâtiha'dan sonra 10 İhlâsı şerîf okunur ve 2 rek'atte bir selâm vermek sûretiyle kılınır. Namazdan sonra:

4 Fâtiha-i şerîfe,

100 defa:

"Sübhâne'llâhi ve'l hamdü lillâhi ve lâ ilâhe ille'llâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyi'l azıym."

100 defa da:

"Estağfiru'llâhe'lazıym ve etûbü ileyk."

100 defa salevât-ı şerîfe okunur.

Yukarıda târif edilen namaz 12 rek'at yerine 100 rek'at da kılınabilir.Daha sonra dua edilir.

4-BERAAT GECESİ: Kur'anı Kerimin levhi mahfuzdan dünya semasına indirildiği,İnsanların bir senelik hayat,ölüm,rızık,yaşama ait muamelelerinin gözden geçirildiği müslümanların af ve lutuflara nail olduğu gecedir.

Şâban ayının 15'inci gecesi, yani 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berât Gecesi'dir. Bu gece yüz rek'at namaz kılan kimse o sene ölürse şehit olarak vefat eder.

Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi, niyet ettim rızâi şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, saidler defterine kaydeyle."

İki rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte bir Fâtiha, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Böylece 100 rek'at kılınır.

Namazdan sonra okunacak olanlar:

14 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym ve etûbü ileyk."

14 defa:

"Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed."

14 Fâtiha-i şerîfe, 14 Âyetü'l- Kürsî,

14 Lekad câaeküm, 1 Yâsin-i şerîf,

14 İhlâs-ı şerîf, 14 Kul eûzü birabbi'lfelâk,

14 Kul eûzü birabbi'n-nâs, 14 defa:

"Sübhânellâhi ve'lhamdü lillâhi velâ ilâhe İllallâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l aliyyi'lazıym."

14 defa Salât-ı Münciye okunur ve duâ edilir.

KADİR GECESİ:Kur'an-ı Kerimin dünya semasından Cebrail a.s. vasıtasıyla Peygamber Efendimize indirilmeye başlandığı gecedir.

Kadir gecesinde 4 rek'at namaz kılınır. İki rek'atte bir selâm verilir.

1'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 Kulhüva'llâhü ehad...

3. ve 4. rek'atlar da aynen kılınır. Bu namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmet-i ilâhiyen hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle. Afv-ı ilâhiyene, feyz-i ilâhiyene mazhar eylediğin zümreye ilhak eyle."

Namazdan sonra, bir defa:

"Allâhü Ekber, Allâhü Ekber. Lâ ilâhe ille'llâhü vAllâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi'lhamd."

100 İnnâ enzelnâhü...

100 Elem neşrahleke...

100 defa:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fâ'fü annî" denilip dua edilir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..