GAYRİ MEŞRU (VELED-İ ZİNA) ÇOCUKLARIN İSLAMDA YERİ

Gayri meşru çocukların islam dinindeki yeri nedir?Zinada meydana gelen çocukların islamdaki yeri nedir?

Veled-i zina Kadının nikahsız olarak gayri meşru edindiği çocuktur.islam dinine göre veled-i zina(zinadan meydana gelen)olan çocuğun nesebi anaya tabidir. Aslında gayrimeşru doğan çocuklar, İslami yönden günahsız ve değerli varlıklardır. Burada bir günah varsa, bu günanah anne ve babaya aittir. Gayrimeşru doğan çocuklar masumdurlar.Hiç bir annenin ve babanın bu çocuğu öldürme yetkisi yoktur.

Osmanlı döneminde gayrimeşru doğan çocuklara, hicap duymamaları için, Ahmed, Mehmet Mahmut gibi isimler verilirdi ve çocuk yuvalarında itina ile yetiştirirlerdi.
Şu anda gün ve gün adedi çokça görülen gayrimeşru çocuklar, vicdansız anne tarafından cami avlularına, yol kenarlarına hatta çöp konteynirlerine terkedilmektedir. Bunlararın başlıca sebepleri aile terbiyesinden İslam'ı iyi bilmemezliten kaynaklanmaktadır..

İslam’da zina ilişkisinden meydana gelen bir çocuğun herhangi bir hukuki değer ölçüsü yoktur. Yani, ne babasından miras alır, ne de onun gerçek veledi sayılır. Nitekim bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Çocuk yatağa aittir, zina eden kişiye sadece taş vardır” (Buhârî, Ferâiz, 18, 28, Hudûd, 23, Ahkâm, 29; Müslim, Radâ', 36, 37)

Bu hadisin -ilk cümlesinin- manası şudur: Bir kadının doğurduğu çocuk -aksi ispat edilmediği sürece- onun kocası olan erkeğe ait olduğu kabul edilir. Çünkü, yatağın sahibi odur. Eğer nikâh yoksa cinsel birleşme zina sayılır ve doğacak çocuk böyle bir erkeğe nispet edilemez. Çünkü zina, nesebin ispatı için bir sebep olmaya elverişli değildir.

İkinci cümlenin manası ise şöyledir: Zina eden bir kimse, bu gayr-ı meşru ilişkiden dolayı ortaya çıkacak bir çocuğun sahibi değildir. Ona sadece taş vardır, yani eli boş olur. Hiç bir cihette çocuğun babası muamelesi görmez(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

Bu hadisten de anlaşıldığı gibi, gayr-ı meşru ilişkiden doğan çocuğa karşı gayr-ı meşru babanın hiç bir hakkı yoktur. Hakkı olmadığı gibi, hukuki sorumluluğu da yoktur. İnsanî yönden çocuğa karşı kendini sorumlu hissetmesi, yardımda bulunması ayrı bir konudur.

Diğer taraftan, zinâdan doğan çocuğun ayıplanacak bir suçu ve günahı yoktur. Nitekim Allah Rasulü Efendimiz (s.a.s.) "Veled-i zînaya annesinin, babasının günahından hiç bir şey yoktur." buyurmuştur. (Hâkim, Müstedrek; Beyhakî, Sünen X/59; Münâvi V/372)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..