Kelime-i Tevhid ölünün Arkasından Okunur mu?

ben gaziantepliyim. bizim buralarda ölünün ardından 70000 kelime-i tevhid çekilip merhumun ruhuna bağışlanma adeti var. bunun dinde yeri var mı? yaparsak iyilik yapalım derken bid'at mi işlemiş oluruz.

Kelime-i tevhıd okumanın faydası tartışlmaz.Kelime-i tevhıd için "Mizanın bir kefesine arz ve semavatta bulunan bütün mahlukat koyulsa ,diğer kefesine de kelime-i tevhıd koyulsa elbetteki kelime-i tevhıd daha üstün gelir "buyrulmuştur.Kelime-i tevhıdın hatmini hem okumak ve hemde sevabını ölmüşlere bağışlamak onların mağfiretine ve kabir azabının hafifletilmesine vesile olur.Ölünün arkasından okumak bidat olmayıp bilakis okunması tavsiye edilmiştir.Bu husus ile ilgili bazı hadisi şerifleri aktaralım:


1. Efendimiz (s.a.v) '' Bir kimse kendisi veya başkası için yetmiş bin Kelime-i Tevhid (kelime-i tayyibe) okursa günahları afv olur'' buyurmuştur. (Hadis-i Şerif- Gulâm Alî Abdullah (Dehlevî) Makamat-ı Mazhariyye Sayfa 77)

2. Resûli Ekrem (s.a.) bir hadisinde; Her kim 70.000 defa kelime-i tevhidi söylerse o kimse bağışlanır. Kim için söylenirse o da bağışlanır” buyurmuştur. (Mübârekfûrî, Mukaddime, s. 308; Haldun el-Ahdeb, Esbâbu ihtilâfi’l-muhaddisîn, s.614.)

3. '' Sahabelerden bazısı buyurdular ki: - Kim ki yetmiş bin Kelime-i Tevhid yapar veya cemaatle birlikte yaparsa yani zikrederse, yahutta başkaları onun hakkında zikretsin, o kimse Cehennem'den uzak olur...'' (Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi- Mecmuatul-Ahzab. Mütercim Ahmet Faik Arslantürkoğlu. Sayfa 388)

4. Mazhar-ı Can-ı Canan hazretleri, bir kabrin yanına oturmuştu. (Bu mezarda Cehennem ateşi var. Hadis-i şerifte (Kendisi için veya başka müslüman için 70 bin kelime-i tevhid okuyanın günahları affolur) buyuruluyor. Ruhuna Hatm-i tehlil sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur) buyurdu. Hatm-i tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, (Elhamdülillah bu günahkâr kadın, Kelime-i tehlil sayesinde azaptan kurtuldu) buyurdu. (Abdullah Dehlevi Hazretleri- Makamat-ı Mazhariyye sayfa 76)

5. 70 bin Kelime-i tevhidi bir kimse veya birkaç kimse okuyabilir. (Menâhic-ül-ibâd)

6. Hatm-i tehlilin, ölü diri, herkese faydası vardır. (Gulâm Alî Abdullah (Dehlevî) Mekatib-i şerife)

7. Kelime-i tehlili de, ibadet sevabı hasıl olması için, dil ile, kendi işitecek kadar sesli söylemek gerekir. Hatm-i tehlil okuyanların da, en az kendi işitecekleri kadar sesli okumaları gerekir. Kelime-i tehlil, ibadet olarak değil de, kalbi temizlemek için okunurken, dil oynatılmaz. (İbn-i Abidin- D.1784 Dımaşk. Ölm. 1836. Babı's Sagir'e defnedilmiştir- Redd-ül Muhtar)

8. “Ölmüşlerin arkasından 70.000 kelime-i tevhid okunup onların ruhlarına hediye edilirse bu ölüler için verilen sadakaların en hayırlısıdır. Eğer bir kişinin ruhuna bir kimse veya bir kaç insan bir araya toplanıp 70.000 tevhid okuyarak gönderirlerse Allah’ın izniyle ve kelime-i tevhidin şefaatiyle o kimse cehennem azabından kurtulur.” (Sadeddîn-i Ferganî (ö.699/1300) hazretleri)

9. “Eğer bir kimse kendisi için veya bir başkası için halis bir niyetle 70.000 tevhid okursa o kişi cehennem azabından kurtulur.” (Muhyiddin ibn Arabi (1165-1239) hazretleri)

10. Boynunu cehennemden azad ettirmek için ve nefsini Allah (c.c.) Hazretlerinden sakındırmak için 70,000 defa (Lailaheillallah) oku. O zaman Allah (c.c.) Hazretleri seni cehennemden azad eder. Yahut kimin için okursan onu azad eder (Gavs’ül Vasıliyn Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hz.)

11. ''Hatmi Tehlil yapıp sevabını ölülerin ruhuna hediye etmek çok faydalıdır'' (İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..