Recep ayında Perşembe-Cuma ve Cumartesi Oruç Tutmak

Recep ayında Perşembe-Cuma ve Cumartesi oruç tutmanın fazilet nedir?

Recebi şerif ayı Peygamber (s.a.v.) efendimizin nerdeyse tamamını oruçla geçirdiği aylardan birisidir.Bu ayın başından üç gün ,ortasından üç gün ve sonundan üç gün oruç tutmak çok faziletlidir.Ancak Haram aylardan olan Recep ayı içerisinde Perşembe-Cuma ve Cumartesi ara vermeden peşpeşe oruç tutan kimseye 900 senelik oruç sevabı verileceği bildirilmiştir.

Enes İbn-i Malik (Radıyallâhu Anh) dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ...ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Her kim haram aydan,(yani bu aydan) üç gün, Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, Allah ona dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazar." (İbn-i Şahin. İbn-i Asâkir, Ezdi, Gazali, İhya. Zebîdî, İthaf, 4/256,Gunye, 2/124)

Recebi Şerifin diğer günlerinde oruç tutmanın fazileti:

Ebû Said-i Hudri (r.a)’den naklen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“…Recep Allah’ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır.

Bir kimse recep ayı içinde imanla ve sevabını Allah’tan bekleyerek bir gün oruç tutarsa Allah’ın en büyük rızasına hak kazanır. Firdevs cennetinin en üst katına yerleşir.

Recep ayında iki gün oruç tutana iki kat ecir verilir. Her katın ağırlığı dünya dağlarına benzer.

Bir kimse Recep ayında üç gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ cehennemle onun arasına bir hendek açar. Bu hendeğin uzunluğu bir senelik yoldur.

Bir kimse recep ayında dört gün oruç tutarsa şu hastalıklardan afiyet bulur: Delirmek, cüzzam, abraş. Mesih deccalin fitnesinden de kurtulur.

Bir kimse recep ayında beş gün oruç tutarsa kabir azabından kurtulur.

Bir kimse recep ayında altı gün oruç tutarsa kabrinden çıktığı zaman Bedir halindeki ay aydınlığından daha nurludur.

Bir kimse recep ayında yedi gün oruç tutarsa hepsi cehennemin kapısı için olur ki, her gün cehennemin kapılarından birini kapatır.

Bir kimse recep ayında sekiz gün oruç tutarsa, cennetin sekiz kapısı vardır, Allahu Teâlâ her gün için cennetin bir kapısını ona açar.

Bir kimse recep ayında dokuz gün oruç tutarsa kabrinden kalkarken şöyle diyerek kalkar: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah.” Ve o kimsenin yüzü cennetten başka yana döndürülemez.

Bir kimse recep ayında on gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ onun için sırat köprüsünde her gece için bir yatak serer. Orada istirahat eder.

Bir kimse recep ayında onbir gün oruç tutarsa kıyamet günü ondan daha faziletli biri görülmez. Meğer ki, onun kadar oruç tutmuş ola..

Bir kimse recep ayında oniki gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ kıyamet günü kendisine iki hulle (cennet elbisesi) giydirir. O hullelerden biri dünya ve içindekilerden hayırlıdır.

Bir kimse recep ayında onüç gün oruç tutarsa kıyamet günü onun için Arş’ın altında bir sofra kurulur. O sofradan yer. Halbuki insanlar şiddet içi şiddettedirler.

Bir kimse recep ayında ondört gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ ona hiçbir gözün görmediği, kulakların duymadığı, bir beşerin kalbine dahi gelmeyen ihsanlar yapar.

Bir kimse recep ayında onbeş gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ onu emin kimselerin durduğu yerde durdurur. Onun yanından geçen her mukarrep melek ve her mürsel peygamber ona şöyle der:

“Ne mutlu sana, sen emin kimselerdensin.”

(Bir başka rivayette üstteki kimse için şöyle buyurulmuştur: “Onbeş günden fazla oruç tutar ise..)

Bir kimse recep ayında onaltı gün oruç tutar ise, Rahman Allah’ı ilk ziyaret edenlerden olur ve O’na bakar, kelamını da duyar.

Bir kimse recep ayında onyedi gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ onun için her milde bir dinlenme yeri yaratır, orada dinlenir.

Bir kimse recep ayında onsekiz gün oruç tutarsa İbrahim aleyhisselâmın kubbesine yakın olur.

Bir kimse recep ayında ondokuz gün oruç tutarsa Allahu Teâlâ onun için cennette bir saray yapar ki, bu saray İbrahim aleyhisselâmın ve Adem aleyhisselamın sarayının karşısına düşer. Bu arada kendisi onlara selam verir, onlar da kendisine selam verirler.

Bir kimse recep ayında yirmi gün oruç tutarsa semadan bir nidacı kendisine şöyle seslenir:

“Ey Allah’ın kulu, Allahu Teâlâ senin geçmişteki günahlarını bağışladı. Bundan sonrası için yeni ameller işlemeye bak..”

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..