Adet (hayız) Gören ve Lohusa Olan Hanım Regaip Kandilinde Nasıl İbadet Eder?

Adet (hayız) Gören ve Lohusa Olan Hanım Regaip Kandilinde Nasıl İbadet Eder? Regaip kandilinde lohusa ve adet (aybaşı,hayız,regli)olan kimse hangi duaları okuyabilir? Nasıl dua eder?

Adet (hayız regli,aybaşı)dönemi veya lohusalık dönemi Regaip kandili veyahut diğer kandillere denk gelen hanımlar bu gecelerde nafile de olsa namaz kılamaz ve Kur'anı Kerim okuyamazlar ancak onlarında bu gece yapabileceği zikirler ve tesbihler vardır.Şöyle ki,

1-tevbe istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyk)okuyabilir.Hatta bu istiğfarı bin defa okumak daha tesirlidir.

Ayrıca istiğfar olarak "seyyidül istiğfar" yani büyük istiğfar okuyarak günahlarından pişamanlıkla göz yaşı dökülmelidir.Zira dil ile yapılan istiğfarın en büyüğü seyyidü-istiğfardır.

Seyyidül İstiğfar şudur:

“Allâh’ümme ente-l melikü-l hayy-üllezî lâ ilâhe illâ ente, ente rabbî halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî zünûbî fe inneke lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”


Müslim Şeddad bin Evs’den rivayet etti.

Rasülüllah Efendimiz bu istiğfarı okuduktan sonra şöyle buyurdular:

-“Kim bunu inanarak ve itikat ederek gündüz okursa ve o gün akşamdan önce ölürse o Cennet ehlinden olur. Kim de inanarak gece okursa ve sabaha girmeden önce ölürse o da Cennet ehlinden olur.”

Birde hem beden ile hem de dil ile yapılan tevbe istiğfar vardır ki,bu da tesbih namazıdır.Kişinin bu namazı kılabiliyorsa haftada bir kere,olmazsa ayda bir kere bu da olmazsa senede bir kere bunu da yapamazsa ,hiç olmazsa ömründe bir defa mutlaka kılması gerekir buyrulmuştur.

Tabiki kılmaya müsait olanlar mutlaka kandil akşamı bu namazı kılmalıdır.Ancak adet gören ve lohusa olan bayanlar bu namazı kılamaz,lakin eline tesbih alıp,tesbih namazında okunan tesbih duasını yani;

"Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber .Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil azıım" duasını okuyabilir.

2-kelime-i tevhıd (La ilahe illallah Muhammedün Rasülüllah)okuyabilir.Hatta 70 bin defa okuyarak sevabını lmüşlerine hediye edebilirler.

3-Salevat-ı şarife (Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed")okuyabilirler.

regaip kandil gecesi recep ayının başlangıcı ve Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif buyurdukları gece olması hasebiyle özellikle salevat-ı şerife okumak çok daha faziletlidir.Zira Rasülüllah EFendimiz (s.a.v.):

"Miraç gecesi suyu baldan tatlı sütten beyaz ve miskten daha güzel kokan bir ırmak gördüm.Bu kimin için diye sorduğumda ;Bu ırmak Recep ayında sana salat-ü selam getiren ümmetlerin içindir! denildi") buyurmuşlardır.

Ayrıca bu gecede özellikle Salatı Münciye,salat-ı nariye,Ve salat-ı fethıye gibi büyük salevatları okumak daha faziletlidir.Zira büyük salevatlardan birini bir defa okumak 100 salevat okumaya bedeldir.Adetli olmak salevat okumaya mani değildir.

4-Adetli bayanlar başında besmele çekmeden "dua kastıyla" Fatiha süresini (elham) okuyabilir ve sevabını da ölmüşlerine hediye edebilir.

Bu gecede bol bol Peygamberimiz (s.a.v.)Efendimizin tavsiye ettiği ve okuduğu şu duayı okuyarak çoluk çocuğunun ve bütün müslümanların selameti ve hidayeti için iltica etmelidir.

"Allahümme barik lena Recebe ve Şa'ban ve Belliğna Ramazan"

"Ey Allahım Recep ve Şa'ban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır"

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..