Recep Ayı orucunun Fazileti

Recep ayı orucunun fazileti..Recep ayı günlerinde oruç tutmanın fazileti

Receb ayında oruç tutmanın faziletine dair bir çok Hadis-i Şerif rivayet edilmiştir.

Hadis-i Şerif: Ebu Katâde Enes Radıyallâhü Anh’dan rivayet ediyor:
-Cennette bir nehir vardır. Ona Receb denir. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutanı Hazreti Allah o nehirden sular. (7)

Hadis-i Şerif:
-Receb ayının sair ayları üzerine fazileti, Kuran’ın diğer kitaplar üzerine fazileti gibidir. Kim onda üç gün oruç tutarsa Allâh’ü Teâlâ o kişi ile Cehennem arasında bir hendek ve perde kılar.

Said İbni Cübeyr babasından, o da Rasülüllah Aleyhisselâm’dan rivayet etti. Efendimiz buyurdular ki:
-Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder, seyyiâtı da siler. Kim Receb’den bir gün oruç tutarsa, sanki bir sene oruç tutmuş gibi olur. Kim ondan yedi gün oruç tutarsa ona cehennemin yedi kapısı kapanır. Kim ondan sekiz gün oruç tutarsa, ona cennetin sekiz kapısı kapanır. Kim ondan on gün oruç tutarsa, Allah ona istediğini verir. Kim ondan on beş gün oruç tutarsa kendisine şöyle seslenilir: “Gerçekten af olundu.” Kim artırırsa Allah da ona (ecrini) artırır. (Ramuz 288/13)

Sevbân Radıyallâhü Anh’dan:
Rasülüllah S.A.V. ile beraber yürüyorduk. Bir kavmin kabristanına uğradık. Aleyhisselâm Efendimiz durdu. Şiddetli bir şekilde ağladı ve dua etti. Sonra şöyle buyurdu:
-“Ey Sevbân, buradakiler kabirlerinde azab görüyorlar. Onlara dua ettim, azabları hafifletildi.”
Daha sonra buyurdu ki:
-“Eğer onlar Receb ayında bir gün oruç tutsalardı, yahut bir geceyi olsun ibadetle geçirselerdi kabirlerinde azab görmezlerdi.”

Enes bin Malik’in naklettiği bir Hadis-i Şerif ise şöyledir:
-Kim Receb ayında bir defa ihlas suresini okursa Hazreti Allah onun elli senelik günahını af eder.

HİKÂYE
RECEBE TAZİM EDEN KABRİNDE YALNIZ DEĞİLDİR

Beyt-i Makdis’de ibadetine düşkün bir kadın vardı. Receb ayı geldiği zaman bu aya tazim kastı ile her gün 11 defa İhlası Şerifi okurdu. Kıymetli ve pahalı elbiselerini çıkarır, eski ve değersiz elbiseler giyerdi. Yine bir Receb ayında hastalandı. Eski elbiseleri ile defnedilmesini vasiyet etti. Oğlu, insanlara gösteriş için değerli kumaşlar ile kefenledi. Rüyada oğluna dedi ki:
-“Oğlum! Niye vasiyetimi tutmadın.” Kabrini kazdı, fakat mezarında bulamadı. Hayret ve üzüntü ile ağlamaya başladı. O esnada şöyle bir ses duydu:
-“Bilmez misin ki, bizim ayımız Receb’e tazim eden kabrinde yalnız başına bırakılmaz.” (Zübdet-ül Vaiz”in’den)

Ebu Bekir el-Verrâk’dan rivayet edilen Hadis-i Şerif şöyledir: -“Receb ayının ilk Cuma gecesinde gecenin üçte biri geçtiği zaman
Semavat ve Arzda hiç bir melek kalmaksızın Kabe-i Muazzama’da toplanırlar. Hazreti Allah onlar (ın haline) bakar ve buyurur ki:
-“Ey Meleklerim, dilediğinizi isteyin.” Melekler derler ki:
Ya Rabbi, bizim isteğimiz, Receb ayında oruç tutanları af etmendir.” Allah’ü Teâlâ’da;
-“Onları af ettim,” buyurur.

Ebu Said-i Hudrî’nin rivayet ettiği Hadis-i Şerif ise şöyledir:
Receb Allah’ın, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.
(Ramuz- 1/289-2)

Rasülü Ekrem Aleyhisselâm Şaban ayının hilâlini gördüğü zaman şöyle (dua) ederlerdi:
-“Allah’ım, Receb ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir. (Ramuz- 2/532-10)

DUA

Allah’ım! Bize, yüce Peygamberine tabi olma şerefini ihsan et. Onun kavîm olan dinine ve sünnetine yapışmaya muvaffak eyle. Büyük korkudan emin olarak nun zümresinde haşret.

Allah’ım! Kalplerimizi emellerin uykusundan uyandır. Ecellerin ve (ebedi) yolculuğun yakınlığını hatırlat. En şerefli haslet ve en sağlam iş üzere sabah akşam bize sabır ver.

Allah’ım! Lutfunla hastalarımıza şifâ ver. Fadlınla ölülerimize merhamet eyle. Hatalarımızı setreyle, günahlarımızı affeyle.

Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma; katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz ki sen, çok çok bağışlayansın. (Âli İmran-8)

Güzel tedbiri ile hastaların kalplerini iyi eden ve kendisine itaati akıl sahiplerine farz kıldığın Efendimiz (Aleyhisselâm) hürmetine...

Emiril müminine itaati emrettiğin gibi, aziz ül ahkem olan nusretin ile ona yardım et. Hak ve alâmet kelimesini yüceltme yolunda askerlerine yardım et. Nûn vel Kalem hürmetine. Amin...

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..