Tasadduk Nedir? Ne Demektir?

Tasadduk ne demektir?Tasaddukun anlamı nedir?

Arapça bir kelime olun Tasadduk' kelimesi, 'sıdk-doğru olmak' kelimesinden türemiştir, sadaka vermek anlamındadır.

'Sadaka' aslında Allah'ın emrine uymadaki doğruluğu (tasdik etmeyi) anlattığı için böyle söylenmiştir. Müslüman, Rabbinin yoluna harcama yaparak, O'nun verdiği ni'metleri yine O'nun râzı olduğu şekilde harcayarak 'sadâkatini, yani Allah'ı Rab olarak tasdik ettiğini' gösterir.

Zekâtlara da 'sadaka' denir. Zekât vermek, malı arındırdığı gibi, onu verenin imandaki 'sıdk-doğruluk' ve samimiyetini de ortaya koyar.

Mü'min bir erkeğin evlendiği hanıma verdiği mehire de 'sadaka' denmektedir. Bu hem nikâhın mükemmel olmasını, hem de karı-koca arasındaki 'sadâkati-bağlılığı' sağlaması sebebiyledir.

Kısaca 'sadaka', kişinin sırf Allah rızâsı için malından ve imkânlarından yaptığı harcamalardır. (Bakınız: Sadaka)

Aynı kökten gelen 'tasadduk', Allah yolunda harcama yapmak demektir ki, Allah'a olan imanın doğrulanması, imandaki 'sadâkati-doğruluğu' ortaya koyar.

Kur'an'da bu kelime fiil olarak aynı anlamda kullanılmaktadır:

"Biz onda, onların üzerine yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık) kısas vardır. Ama kim bunu 'tasadduk ederse-sadaka olarak bağışlarsa', o, kendisi için bir keffârettir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zâlim olanlardır." (5/Mâide, 45)

Borçlu sıkıntı içinde ise borcunu ertelemek veya o borcu ona 'tasadduk etmek-sadaka olarak bağışlamak' daha hayırlıdır (2/Bakara, 280).

Hata sonucu meydana gelen diyetin, ölü sahipleri tarafından hata ile adam öldürene 'tasadduk edilmesi-sadaka olarak verilmesi' de mümkündür. Burada 'tasadduk' kelimesi, sadaka olarak bağışlamak anlamında kullanılmaktadır (4/Nisâ, 92).

Hz. Yusuf'un kardeşleri, henüz tanıyamadıkları kardeşlerinden ilâve bir bağış istedikleri zaman da aynı kelimeyi kullandılar.

"...Bize artık (yine) ölçeği tam olarak ver ve bize ilâve bir 'tasadduk'ta bulun. Şüphesiz Allah, 'tasadduk'ta bulunanları sever." (12/Şyusuf, 88)

Görüldüğü gibi 'tasadduk' etmek, Allah yolunda bir harcama yapmak, bir bağışta bulunmaktır. Kur'an'ın birçok âyetinde ve hadislerde mü'minler 'tasadduk'ta bulunmaya teşvik ediliyor, 'tasadduk'ta bulunanların alacağı sevap müjdeleniyor.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..