İslamda Söylenmesi Sakıncalı Sözler?

Söylenmesi dinen sakıncalı olan sözler.Söylenmesi dinen caiz olmayan sözler ve deyimler..Tehlikeli sözler


S-Anladıysam Arap olayım demek küfür mü?
CEVAP
Eğer niyeti, Arabı, Peygamber efendimizi kötülemek ise küfür olur.

Müslüman oldum. Hıristiyan ana babam, çocuğumu vaftiz yaptıracak. Müsaade etmem caiz mi?
CEVAP
Müsaade edilmemeli. Sizden habersiz yapılırsa siz mesul olmazsınız.

Yedinci kattan düştü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Çünkü mucize sadece peygamberlerde görülür, çocuğa peygamber denmiş olur.

Günahkâra veya kâfire, (Günah keçisi) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Ana babam Hıristiyandır. (Rabbenağfirli velivalideyye...) âyetini okumam caiz mi?
CEVAP
Namazda zammı sure olarak caiz, dua olarak caiz değildir.

(Allah bana kulum demesin) diyerek yemin küfür olur mu?
CEVAP
Çok tehlikelidir, sakınmak lazımdır.

(Haram ama seviyorum) demek küfür olur mu?
CEVAP
Haram olur.

(Allah yazdıysa bozsun) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Dua niyetiyle söylemek caizdir.

Kâfire, kerhen [istemeyerek] sayın anlamında hazretleri demek küfür olur mu?
CEVAP
Olmaz. Tazim için olursa küfür olur.

Kâfire, (dayı, amca, dayıcığım) demek caiz midir?
CEVAP
Âdet olarak söylemek caizdir.

Allah bizi düşündüğü için göz, kulak vermiş demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Düşünmek mahluklara mahsustur

(Allah kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Allahü teâlâ ihmal etmez. Sanki ihmal de edebilir anlamı çıkacağı için söylememeli. İhmal etmez anlamında söylemek küfür olmaz.

İlahi şuur demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Çünkü şuur yaratıklarda bulunur.

Allah’a akıl sahibi demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Akıl mahluktur. Allah aklın yaratıcısıdır.

Allah’ı yüceltmek için (Allah göktedir) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet. Gökte demek yüceltmek olmaz. Aksine onu aciz, muhtaç göstermek olur, mekanlı göstermek olur.

Yanımızda küfrü gerektiren bir söz söylenirse biz de bunun küfür olduğunu bilip istemeyerek tebessüm etsek küfre girer miyiz?
CEVAP
Hayır. İnsan gayri ihtiyari gülümseyebilir, gülebilir. Bunun mahzuru olmaz. Fakat o sözü beğenerek gülmek küfür olur.

Müslümanın bilmeden küfür alameti kullanması özür olur mu?
CEVAP
Meşhur olanı bilmemek özür değildir. Zaruretle kullanmak özürdür. Müslümana hüsnü zan olunur.

Küfre rıza küfür olur deniyor, küfre rıza nasıl olur, birkaç örnek verilebilir mi?
CEVAP
Bir müslümanın kâfir olmasını istemek küfre rızadır. Yani kendisi kâfir olur. Birkaç örnek verelim:
1- Haç takan müslümana, haçı takmaya devam et demek, onun küfrüne rıza göstermek olur.
2- Bir müslüman için (Yarabbi bunu kâfir olarak öldür) demek de onun küfrüne razı olmaktır.
3- Günah işleyen bir müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur. Bir hadis-i şerifte, (Müslümana, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyin! Kâfir diyenin kendisi kâfir olur) buyuruluyor. (Buhari)
La ilahe illallah diyen Müslüman, amentü’deki altı esasa inanan müslümandır. Başka hadis-i şeriflerde, müslüman olmak için amentü’deki altı esasa inanmak lazım olduğu bildirildi. Bu altı esastan birisine inanmayan müslüman olmaz. Mesela kadere inanmayan, peygamberlerden birine inanmayan kâfir olur. Yahudiler, Hz. İsa’ya ve Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için, Hıristiyanlar da bizim peygamberimize inanmadıkları için kâfirdir.
4- Oğlunun kızının kâfir olmasına kızmamak, onu men etmemek, hoşgörü ile karşılamak küfre rıza olur.

Bazı cahiller, şaka ile (Ben hocaların bulunduğu Cennete değil, artistlerin, dansözlerin şarkı çalıp oynadığı Cehenneme gitmeyi isterim) diyerek gülüyorlar. Böyle söyleyenlere gülen de kâfir olur mu?
CEVAP
Cehennem gülüp oynama yeri değil, şiddetli azap çekme yeridir. Dinin bir emrini böyle alaya almak küfrü gerektirir. İsteyerek buna gülen de küfre girer. Yani kâfir olur. İradesi dışında gülerse küfür olmaz. Din ile alay edenler, gülerek günah işleyenler cezalarını elbette ahirette görürler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider.) [Ebu Nuaym]
İnanmayanların alay ettikleri gibi, Cehennem gülüp oynama yeri değil, zalimlerin, hainlerin şiddetli azap görecekleri bir ceza yeridir. Cehennem o kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile, onun dehşetinden korkarlar. Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da, (Cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun tesirinden hâlâ kendime gelemedim) diye cevap verir. (Taberani)

Kötü birinden, bid'at ehlinden bahsederken kâfir deniyor. Kâfir olmayana kâfir denir mi?
CEVAP
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur.) [Buhari]
İtikadı bozuk olmadığı için, Cennete girecek olan kimse, yaptığı günahlar sebebi ile Cehenneme girebilir. Eğer salih ise, yani günahına tevbe etmiş ise yahut affa veya şefaate kavuşursa, Cehenneme hiç girmez. Cahillerin de bildiği ve sözbirliği ile bildirilmiş olan bir inanışı veya bir işi inkâr eden, kâfir ve mürted olacağı için, la ilahe illallah dese ve her ibadeti yapsa ve her günahtan sakınsa bile, buna la ilahe illallah ehli ve ehl-i kıble denmez.

Cennete girmek için sadece Allah’a inanmak kâfi mi?
Bir kimse, Allah’a, ahiret gününe inansa, Peygamberlerden sadece birine inanmasa kâfir olur mu?
CEVAP
Elbette kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâ, kendisine inanmaktan başka, ahiret gününe, [ölüme, öldükten sonra dirilmeye, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana] meleklere, [Allahü teâlânın gönderdiği] kitaplara, [bütün] peygamberlere inanmak gerektiğini bildirmiştir. (Bekara 177)
Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Onlar, sana ve senden önce indirilen kitap ve peygamberlere ve ahiret gününe iman ederler.) [Bekara 4]
(Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.) [Ahzab 38]
(Kendilerine bir iyilik dokunsa, "Bu Allah’tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu senin yüzünden" derler. "Hepsi Allah’tandır" de!) [Nisa 78]

Peygamber efendimiz, Kur'an-ı kerimdeki imanla ilgili âyetleri açıklayıp imanı şöyle tarif etmiştir:
(İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.) [Nesai]

İmanın altı esası
Amentü’deki altı esastan birini inkâr eden kâfir olur. Sadece Allah’a inandım demek kâfi değildir. (Hıristiyanlar da Allah’a inanıyor. Onlara kâfir denmez) demek yanlıştır. Bizim peygamberimiz dahil bütün peygamberlere inanmaları gerekir.
Yahudiler, Hz. İsa’ya, Hıristiyanlar da, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfir oldular. Bir müslüman da, Amentü’de bildirilen altı husustan birini, mesela kaderi inkâr etse, mürted yani kâfir olur, bütün iyi amelleri yok olur. (R.Muhtar)

Cenab-ı Hak buyuruyor ki:
(Onlardan kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]

Bekara suresinin 62. âyet-i kerimesinde, diğer peygamberlere, onların zamanlarında iman edenlerin, o zamanki Yahudi ve Hıristiyanların Cennete gideceği bildirilmektedir. Buna bugünkü Yahudi ve Hıristiyanların da dahil olduğunu söylemek, Kur'an-ı kerime iftiradır. Önceki peygamberlerin dinlerinde şarap haram değildi. Bir kâfir, müslüman olduktan sonra, şaraba helal dese, tekrar kâfir olur. Dinimiz gayrı müslimlere selam vermeyi bile caiz görmez. Hadis-i şerifte (Yahudi ve Hıristiyanlara selam vermeyin) buyuruldu. (Müslim)

Bir bayan arkadaşım var. Hıristiyanlarla diyalog içinde. Amentü’deki altı şarta inanıyor. Yani Allah’a, Kuran-ı kerime, meleklerine, kaza ve kadere, öldükten sonra dirilmeye, Cennete Cehenneme, Peygamber efendimizin Allah’ın resulü olduğuna inanıyor. Ama; (ben Hıristiyanlığın da hak din olduğuna inanıyorum, Hıristiyanların âyinlerine gidiyorum, onlar gibi ibadet yapıyorum, put önünde dua ediyorum) diyor. Bu bayan Müslüman mıdır, bu haliyle ölürse kâfir midir?
CEVAP
Bu bayan bu haliyle kâfirdir. Çünkü kâfirlerin âyinlerini yapan kâfir olur. Hak din yalnız İslamiyet’tir. Hıristiyanların kâfir olduğu bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hıristiyanlığı hak din bilmek Al-i İmran suresinin 19. âyetini inkâr olur. Kur'an-ı kerimde de buyuruluyor ki:
(Hak din yalnız İslamdır.) [Al-i İmran 19]
(Ey iman edenler, yahudileri de, hıristiyanları da dost edinmeyin! Onlar birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardandır. Allah, [kâfirleri dost edinip kendine] zulmeden kavme elbette hidayet etmez.) [Maide 51]
(İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan hanif, doğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.) [Al-i İmran 67]
Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa da her peygamber gibi müslüman idi. Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya o zaman inanan kimseler de müslüman idi. Şimdiki yahudi ve hıristiyanlar, müslüman olmadıkça ebedi Cehennemliktir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Cennete ancak müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]

Eskiden mürşid-i kâmiller vardı, ama dünya işlerinden anlamazlardı demek caiz midir?
CEVAP
Şapla şekeri yani günümüzdeki mürşid taslakları ile eski gerçek âlimleri karıştırmamalıdır. Onlar ahiret işleri gibi, dünya işlerini de bilirlerdi. Bazı kimseler de evliya ayrı, âlim ayrı diyorlar. Yani evliya ilimden anlamaz diyorlar. Evliya haramdan kaçan salih kimsedir. İlim olmadan haramdan, bid'atlerden nasıl kaçılır ki?

Güzele bakmak sevaptır demek küfür olur mu?
CEVAP
Güzele rağbet etmeyen, güzeli sevmeyen olmaz. Hadis-i şerifte, (Allah güzeli sever) buyuruluyor. Mubah olanı güzeli sevmek, Allah’ın kudretini temaşa etmek sevap olur. (Ali’nin güzel yüzüne bakmak ibadettir) hadis-i şerifi de, helal olan güzele bakmanın sevap olduğunu göstermektedir. (Güzel yüze bakmak gözü kuvvetlendirir) hadis-i şerifi de, bakması helal olan şeylere bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa, yabancı kadınlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Harama bakmaya güzel demek de, insanı küfre sokar.

Ey Allah’ım neydi günahım, demek caiz midir?
CEVAP
Neydi günahım demek isyan, itiraz anlamında ise caiz olmaz, ancak belanın muhakkak bizim günahlarımız yüzünden geldiğini bilip de acaba ne günah işledim diye meraktan söylemek caizdir.

Felek ne demektir? Kahpe felek demek veya başka türlü söylemek caiz midir?
CEVAP
Felek, gök demektir. Çoğulu eflaktır. Dünyaya da felek denir. Şarkı ve türkülerde geçen Kahpe felek deyimi, dünya değil de, ilah kastediliyorsa küfür olur. Bazı sözlüklerde felek, doğa üstü güç olarak tarif edilmektedir. Bu da çok yanlıştır.
Felek hakkında birçok deyim vardır. Bazıları şöyle:
Feleğin çemberinden geçmek, başından çeşitli olaylar geçip çok tecrübe sahibi olmak, bu yüzden zorlukların üstesinden gelmek.
Felek, kimine kavun yedirir, kimine kelek, kimi rahat, kimi sıkıntı içinde yaşar.
Feleğin sillesini yemek, kötü durumlara düşmek, perişan olmak, felakete uğramak.
Feleğini şaşırmak, ummadığı bir durumda kalmak, şaşkına dönmek.
Felekten bir gece çalmak, güzel bir gece geçirmek.
Felek yâr olsa, şartlar uygun giderse.
Feleğe baş eğmez, hiç kimseye müdarası yok.
Felek dönektir, dünyaya güven olmaz.
Ecelim gelmeden öldürdün felek, dünyanın kahrı beni zamansız öldürdü anlamında kullanılıyorsa da yanlıştır. Kimse eceli gelmeden ölmez.
Feleğin her işi aksinedir deyimini İmam-ı Rabbani hazretlerinin şu sözü güzel açıklamaktadır:
Dünya, insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar, kaçarsan kovalar.
Acı olaylara maruz kalmayan, her istediğini yapacağını zanneder anlamında denir ki:
Feleğin sillesini yemeyen bir baş,
Elini demir sanır, yumruğunu taş

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..