Ashabın Dinin Direği Namaza Verdiği Ehemmiyet

Namazın ehemmiyeti,Ashabı kiramın namaza verdiği ehemmiyet

Namaz islamın temel taşlarından biri olup baliğ olan her erkek ve kadına farz kılınmıştır.Rasülüllah (s.a.v.) Efendimiz "Namaz Dinin Direğidir" buyurmuşlar.Namazı tam olanın bütün ,badetleri tamdır.Namazı noksan olanın bütün amelleri noksan olur.Namazın ehemmiyeti hususunda Tâbiîn devrinin büyük hadîs ve tefsîr âlimlerinden Ata el-Horasani (r.a.) şöyle buyurmuştur “Yeryüzünün herhangi bir yerinde Allah’a secde eden bir kul için o yer kıyamet günü şehadette bulunur. Öldüğü gün de ölümüne ağlar.” Yine sahabenin büyüklerinden Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh)da namazı terketmek hakkında şöyle demişlerdir “Namazı bırakanın dini yoktur.” Büyük sahabe Ebu Derda (r.a.):ise namaz hakkında şöyle buyurmuşlardır “Namaz kılmayanın imanı, abdesti olmayanın da namazı yoktur.”(molla aliyyul kari hazretlerinin mirkatulmefatih isimli on bir ciltlik kitabının birinci cildin in 272. sahifesinden alınmıştır.) (kaynak:ilmedavet)
Dört büyük halifeden olan Ömer ibn-i Hattab (r.a) bir mecusi köle tarafından namazdayken bıçaklandı. Yere düştü ve bayıldı. Mü’minlere sabah namazını kıldırmakta olan Hz. Ömer ‘e baygınken güneşin doğmak üzere olduğu hatırlatıldı. Baygın halde bulunan Hz Ömer bu ikazı duyunca dimdik ayağa kalktı ve’ şöyle dedi: “Namazı terk edenin İslam’dan nasibi yoktur.” Sonra sırtından kan akıyor olduğu halde cemaate sabah namazını kıldırdı ve sonra düştü, ruhunu Rab’bine teslim etti. (Muvatta: 1/40, Darekutni: 2/52) Hz. Ali ve Hz. Sa’d (radıyallahu anhüm) namazın terki hususunda şöyle buyurmuşlardır: “Kim namazı terk ederse o küfre girmiştir.”(İbni ebi şeybe ve Buhari tarihinde.)
Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) ise namaza yapılan davete uymanın ehemmiyetini şu sözleriyle ifade etmiştir : “Âdemoğlunun kulaklarını erimiş kurşunla doldurmak, namaza yapılan çağrıyı duyduğunda bu çağrıya icabet etmemesinden daha iyidir.”
Abdullah bin şakik el ukeyli hazretleri ise Ashabı kiramın namaz hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir “Resulullah (s.a.v.)’in Ashabı, ameller içerisinde sadece namazın terkini küfür görürlerdi.”

İmam-ı Tirmizi Hz. Ömer hazretleri valilerine şöyle yazardı: “Nazarımda işlerinizin en ehemmiyetlisi namazdır. Kim onu korur ve ona devam ederse dinini korumuş olur. Kim de onu kılmayarak zayi ederse, onun dışındakileri daha çok zayi eder.”

Evet, dinin direği olan Peygamber (a.s.m) Efendimiz’in gözümün nuru dediği namazın ne derece ehemmiyetli olduğu sahabe efendilerimizin ve alim zatların dillerinden böyle anlatılmaktadır. Namazı terk etmek basit bir hadise değildir. Müslümanım dediği halde namaz kılmayan bir insan İslam’dan nasibini almamış demektir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..