İpek Elbiseyle Kılınan Namaz Geçerli Olur mu?

Erkeklere ipek elbise yasaktır ancak ipek elbise giymiş bulunan ve bununla namaz kılan kimsenin namazı geçerli olur mu?namazını tekrar kılması gerekir mi?

Erkekler için ipek elbise ile namaz kılmak mekruhtur.Başka elbisesi olduğu halde ipek elbise ile namaz kılan kimse günah işlemiş olmakla birlikte alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre namazı sahihtir, iadesi gerekmez.
(İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, I, 269, Beyrut, 1424/2003; Şürünbülali, Meraki’l-Felah, s. 85-86, İstanbul, 1985)
Hanbelilere göre ise, ipek elbise ile namaz kılmak sahih değildir. (İbn Kudame, el-Muğni, Beyrut, 1405, I, 660)
Bazı Maliki alimleri, vakit içinde başka elbise bulduğu takdirde ipekle kılınan namazın iade edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Dusuki, Haşiyetü’d-Dusuki, Daru’l-Fikr, Beyrut, ts. , I, 220).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..