İslamda Söylenmesi Sakıncalı Sözler

Söylenmemesi gereken sözler.İnsanı küfre götürecek derecede söylenmesi sakıncalı kelimeler ve sözler.Söylenmesi caiz olmayan sözler

İnsanı dindar yapan da dinden çıkaranda ağızdan çıkan sözlerdir.Lokman hekime sormuşlar " İnsanın en güzel azası neresidir? "dili "buyurmuş.En kötü azası neresi? oda yine "Dilidir"buyurmuş.Dil nasıl hem en güzel hem en kötü oluyor? demişler.O' da "eğer hakkı söyler doğru söz söyler Allahı zikrederse dilden güzeli temizi yoktur.Eğer kötüyü söyler isyan ederse din
lden kötüsü ve çirkini yok" buyurmuşlar.İnsan ağzından çıkan kelimelere dikkat etmelidir.Zira bir kelime ile kişi Müslüman olurken bir kelime ile de dinden çıkabilir.

Söylenmesi sakıncalı ve caiz olmayan kelimeler ve sözler:

Sual: (Anladıysam Arap olayım) demek küfür mü?
CEVAP
Eğer niyeti, Arabı, Peygamber efendimizi kötülemek ise küfür olur.

Sual: Müslüman oldum. Hıristiyan ana babam, çocuğumu vaftiz yaptıracak. Müsaade etmem caiz mi?
CEVAP
Müsaade edilmemeli. Sizden habersiz yapılırsa siz mesul olmazsınız.

Sual: Yedinci kattan düştü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Çünkü mucize sadece peygamberlerde görülür, çocuğa peygamber denmiş olur.

Sual: Günahkâra veya kâfire, (Günah keçisi) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual: Ana babam hıristiyandır. (Rabbenağfirli velivalideyye...) âyetini okumam caiz mi?
CEVAP
Namazda zammı sure olarak caiz, dua olarak caiz değildir.

Sual: (Allah bana kulum demesin) diyerek yemin küfür olur mu?
CEVAP
Çok tehlikelidir, sakınmak gerekir.

Sual: (Haram ama seviyorum) demek küfür olur mu?
CEVAP
Haram olur.

Sual: (Allah yazdıysa bozsun) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Dua niyetiyle söylemek caizdir.

Sual: Kâfire, istemeyerek sayın anlamında hazretleri demek küfür olur mu?
CEVAP
Olmaz. Tazim için olursa küfür olur.

Sual: Kâfire, (dayı, amca, dayıcığım) demek caiz midir?
CEVAP
Âdet olarak söylemek caizdir.

Sual: Allah bizi düşündüğü için göz, kulak vermiş demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Düşünmek mahluklara mahsustur

Sual: (Allah kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Allahü teâlâ ihmal etmez. Sanki ihmal de edebilir anlamı çıkacağı için söylememeli. İhmal etmez anlamında söylemek küfür olmaz.

Sual: İlahi şuur demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Çünkü şuur yaratıklarda bulunur.

Sual: Allah’a akıl sahibi demek caiz mi?
CEVAP
Hayır. Akıl mahluktur. Allah aklın yaratıcısıdır.

Sual: Allah’ı yüceltmek için (Allah göktedir) demek küfür olur mu?
CEVAP
Evet. Gökte demek yüceltmek olmaz. Aksine onu aciz, muhtaç göstermek olur, mekanlı göstermek olur.

Sual: Yanımızda küfrü gerektiren bir söz söylenirse biz de bunun küfür olduğunu bilip istemeyerek tebessüm etsek küfre girer miyiz?
CEVAP
Hayır. İnsan gayri ihtiyari gülümseyebilir, gülebilir. Bunun mahzuru olmaz. Fakat o sözü beğenerek gülmek küfür olur.

Sual: Müslümanın bilmeden küfür alameti kullanması özür olur mu?
CEVAP
Meşhur olanı bilmemek özür değildir. Zaruretle kullanmak özürdür. Müslümana hüsnü zan olunur.

Sual: Küfre rıza küfür olur deniyor, küfre rıza nasıl olur, birkaç örnek verilebilir mi?
CEVAP
Bir müslümanın kâfir olmasını istemek küfre rızadır. Yani kendisi kâfir olur. Birkaç örnek verelim:
1- Haç takan müslümana, haçı takmaya devam et demek, onun küfrüne rıza göstermek olur.

2- Bir müslüman için (Ya rabbi bunu kâfir olarak öldür) demek de onun küfrüne razı olmaktır.

3- Günah işleyen bir müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur. Bir hadis-i şerifte, (Müslümana, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyin! Kâfir diyenin kendisi kâfir olur) buyuruluyor. (Buhari)

La ilahe illallah diyen Müslüman, Amentü’deki altı esasa inanan müslümandır. Başka hadis-i şeriflerde, müslüman olmak için Amentü’deki altı esasa inanmak gerektiği bildirildi. Bu altı esastan birisine inanmayan müslüman olmaz. Mesela kadere inanmayan, peygamberlerden birine inanmayan kâfir olur. Yahudiler, Hz. İsa’ya ve Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için, hıristiyanlar da bizim peygamberimize inanmadıkları için kâfirdir.

4- Oğlunun kızının kâfir olmasına kızmamak, onu men etmemek, hoşgörü ile karşılamak küfre rıza olur.

Sual: Bazı cahiller, şaka ile (Ben hocaların bulunduğu Cennete değil, artistlerin, dansözlerin şarkı çalıp oynadığı Cehenneme gitmeyi isterim) diyerek gülüyorlar. Böyle söyleyenlere gülen de kâfir olur mu?
CEVAP
Cehennem gülüp oynama yeri değil, şiddetli azap çekme yeridir. Dinin bir emrini böyle alaya almak küfrü gerektirir. İsteyerek buna gülen de küfre girer. Yani kâfir olur. İradesi dışında gülerse küfür olmaz. Din ile alay edenler, gülerek günah işleyenler cezalarını elbette ahirette görürler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider.) [Ebu Nuaym]

İnanmayanların alay ettikleri gibi, Cehennem gülüp oynama yeri değil, zalimlerin, hainlerin şiddetli azap görecekleri bir ceza yeridir. Cehennem o kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile, onun dehşetinden korkarlar. Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da, (Cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun tesirinden hâlâ kendime gelemedim) diye cevap verir. (Taberani)

Sual: Eskiden mürşid-i kâmiller vardı, ama dünya işlerinden anlamazlardı demek caiz midir?
CEVAP
Onlar ahiret işleri gibi, dünya işlerini de bilirlerdi. Bazı kimseler de evliya ayrı, âlim ayrı diyorlar. Yani evliya ilimden anlamaz diyorlar. Evliya haramdan, mekruhtan kaçan salih kimsedir. İlim olmadan haramdan, bid'atlerden nasıl kaçılır ki?

Sual: Güzele bakmak sevaptır demek küfür olur mu?
CEVAP
Güzele rağbet etmeyen, güzeli sevmeyen olmaz. Hadis-i şerifte, (Allah güzeli sever) buyuruluyor. Mubah olanı güzeli sevmek, Allah’ın kudretini temaşa etmek sevap olur. (Ali’nin güzel yüzüne bakmak ibadettir) hadis-i şerifi de, helal olan güzele bakmanın sevap olduğunu göstermektedir. (Güzel yüze bakmak gözü kuvvetlendirir) hadis-i şerifi de, bakması helal olan şeylere bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa, yabancı kadınlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Harama bakmaya güzel demek de, insanı küfre sokar.

Sual: Ey Allah’ım neydi günahım, demek caiz midir?
CEVAP
Neydi günahım demek isyan, itiraz anlamında ise caiz olmaz, ancak belanın muhakkak bizim günahlarımız yüzünden geldiğini bilip de acaba ne günah işledim diye meraktan söylemek caizdir.

Sual: Felek ne demektir? Kahpe felek demek veya başka türlü söylemek caiz midir?
CEVAP
Felek, gök demektir. Çoğulu eflaktır. Dünyaya da felek denir. Şarkı ve türkülerde geçen Kahpe felek deyimi, dünya değil de, ilah kastediliyorsa küfür olur. Bazı sözlüklerde felek, doğa üstü güç olarak tarif edilmektedir. Bu da çok yanlıştır.

Sual: Yüzünü gören Cennetlik veya hacı oluyor, demek caiz midir?
CEVAP
Bir kimseyi görmekle Cennetlik veya hacı olunmaz. Bu bakımdan böyle söylemek yanlıştır.

Sual: Müslümana cin gibi veya şeytan gibi adam demek caiz midir?
CEVAP
Şeytan gibi adam demek caiz değil, cin gibi adam demek caizdir.

Sual: Dini hususlarda fıkra anlatmak uygun mu?
CEVAP
Dini fıkra olmaz. Genelde dini fıkraların hemen çoğu küfürdür. Çünkü din ile, namaz ile oruç ile alay edilir. Dince kutsal bir şeyle alay etmek küfür olur. Küfre sebep olmak da küfürdür.

Sual: Namaz kılalım diyene, (Daha vakit girmedi) dedim. O da, (Önemli olan, namazı vakti girmeden kılmak) dedi. Küfür mü?
CEVAP
Evet.

Sual: “Sensizlik bana haram" veya "Sensiz günler bana haram" sözleri insanı küfre götürür mü?
CEVAP
(Sensiz günler bana zindan) anlamında kullanılıyorsa, (sensiz dünya bana zehir) anlamında kullanılıyorsa caiz olur. Fakat dini kelimeleri böyle rastgele kullanmamak gerekir.

Sual: Kibirli insanlara küçük dağları sen mi yarattın gibi bir söz kullanılıyor. Bir insan böyle bir kelime kullanırsa imanı gider mi?
CEVAP
Ona sen küçük dağları yarattın denmiyor, küçük dağları yaratmış gibi kibirleniyor veya adam, sanki (Küçük dağları ben yarattım, büyük dağlar dedemden kalma diyor) derler. Yani böyle söylemek o adamı kötülemek olur. Küfür olmaz. Buna rağmen böyle sözler söylememeli.

Sual: İş yerinde bir arkadaş namazı hızlı kıldırdığı için bazı arkadaşlar şakayla karışık "molla ferrari" diyorlar. Caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Dini şeylerde şaka yapmamalıdır.

Sual: İnsanlar için, (Beni ihya etti, beni ihya ettiniz) demekte bir mahzur var mı?
CEVAP
Evet. İhya etmek kelimesi, canlandırmak, can vermek, diriltmek anlamındadır. Bu şekilde kullanılması uygun değildir.

Sual: Müslüman ölü için (Toprağı bol olsun) demek caiz mi?
CEVAP
Hayır.

Sual: Eşek oğlu eşek demek, Hz. Âdeme gider mi? Küfür mü ?
CEVAP
Gitmez, küfür olmaz. Ama argodur, Müslüman böyle sözler söylemez.

Sual: Reklam dünyasında "yaratıcı direktör" veya "kreatif direktör" ifadeleri sıkça kullanılıyor. Caiz olması için ne yapmamız gerekir?
CEVAP
Yabancı adamlarla konuşurken, (kreatif direktör dediğiniz kişi) veya (yaratıcı direktör denilen kişi) denirse, siz demiyorsunuz, başkaları diyor. Kurtarır.

Sual: Bütün aşklar ilahi aşka köprüdür deniyor. Öyle midir?
CEVAP
Hiç öyle olur mu? O söz yanlıştır. Adamlar zinaya bile aşk diyorlar.

Sual: Tefsirlerde (Ya Muhammed) yazılı. Böyle söylemek caiz mi?
CEVAP
Salat ile caizdir.

Sual: (Allah kuşların planını kader defterine çizerken yakıt ihtiyaçlarını da hesaba katmış) demek caiz mi?
CEVAP
Caiz ise de böyle ifadeler kullanmak uygun olmaz.

Sual: (Allah insanın binasını hücre tuğlası ile örmüş) demek caiz mi?
CEVAP
Caiz ise de dememelidir.

Sual: Kur'an-ı kerime vurarak (İşte bu söylüyor) demek küfür mü?
CEVAP
Hakaret için olmazsa küfür olmaz. Fakat iyi değildir.

Sual: Dayak Cennetten çıkma demek caiz mi?
CEVAP
Caiz ise de söylememek iyidir.

Sual: Mecaz olarak Allah’a hancı demek caiz mi?
CEVAP
Caiz ama dememelidir.

Sual: Kâfire yaptığı iyilik için Allah razı olsun demek caiz mi?
CEVAP
İmana gelmesini veya "Allah razı olduğu şekle çevirsin" diye niyet ederek söylemek caizdir.

Sual: Din dersi öğretmenine (Dinci) demek caiz mi?
CEVAP
Din bilgisi öğretmeni demelidir.

Sual: (Allah unutmadı) demek caiz mi?
CEVAP
Edepsizlik olur. Sanki böyle demekle unuttuğu zaman da olabilir anlamı çıkmaması için böyle söylememeli.

Sual: (Allah yarattı demem döverim, almadan vermek Allah’a mahsus) gibi sözler uygun mu?
CEVAP
Böyle söylemek küfür olmaz, ancak, Allahü teâlânın ismini, lüzumsuz yere kullanmak, hürmetsizlik olur. Lüzumsuz yere yemin etmeye benzer.

Sual: Şerefsizim ki doğru söylüyorum demek caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Müslüman böyle söylemez.

Sual: (Anam avradım olsun) demek küfür olur mu?
CEVAP
Olmaz. Ama müslümana böyle söylemek yakışmaz.

Sual: Biri, (Dayak Cennetten çıkmadır) deyince, öteki de (İyi bir şey olsaydı, Cennetten çıkmazdı) diyor. Böyle söylemek caiz mi?
CEVAP
Caiz değildir.

Sual: Kalbin çalışmasına Allah’ın mucizesi demek caiz mi?
CEVAP
Allah’ın kudreti, hikmeti demelidir. Mucizeyi yanlış yerde kullanmamalıdır.

Sual: Çatıdan düştü, Allah’ın mucizesi olarak kurtuldu denir mi?
CEVAP
Denmez. Mucize yerinde kullanılmamış olur. Allah’ın kudreti ile denmesi lazım. Mucize, peygamberlere mahsustur.

Sual: Bir buluş için (Kâfir harikası) demek caiz mi?
CEVAP
Caiz ise de, tehlikelidir. Onları sevmeye sebep olacağı için tehlikelidir. Yoksa, harika bir esere, harika demekte mahzur yoktur.

Sual: İlah yerine "Ey rahmeti bol padişah" demek caiz mı?
CEVAP
İbadet olmayan yerlerde caiz.

Sual: Eskimiş Kur'an demek caiz midir?
CEVAP
Eski Mushaf olur ama, eski Kur'an olmaz. Kur’an, Allah kelamı demektir. Kur'an-ı kerimin kağıtlara yazılmış şekline Mushaf denir. Bunun gibi, büyük Kur'an, küçük Kur'an demek de caiz olmaz.

Sual: Kur'an için antivrüs programı, Resulullah için yürüyen Kur'an, Savaş Peygamberi, Allah için mimar, sanatçı diyenler var. Böyle söylemek caiz midir?
CEVAP
Allahü teâlânın isimleri, tevkîfîdir, yani dinin sahibinin bildirmesine mevkuftur, bağlıdır. İslamiyet’in söylediği ismi söylemelidir. İslamiyet’in bildirmediği isim söylenemez. Ne kadar iyi, güzel isim olsa da, söylenmez. Dinde bid’at çıkarılmamalı. Diğerleri de böyledir. Allah Resulüne, Allah kelamına saygı göstermeli, misyonerlerin tuzaklarına düşüp de müslüman olarak böyle şeyler söylememeli.

Sual: Allah insanı veya şu çocuğu özenerek yaratmış demekte mahzur var mıdır?
CEVAP
Böyle söylemek çok mahzurludur. Allahü teâlâyı acizlikle suçlamak olur. Allah bir şeye "Ol" dedi mi hemen oluverir. O şeyi yaratmak için zahmet çekmez, yorulmaz. Yaratıcı, yaratılanla mukayese edilmez. İnsanı veya güzel çocuğu yaratmak için çok gayret gösteriyor, hayvan veya çirkin çocuk için özenmeye lüzum görmüyor demek olur ki, böyle sözler insanı imandan çıkarır. (Hadika)

Sual: Küfre sebep olan söz söyleyen ne yapmalı?
CEVAP
Küfür söz için tevbe edip, pişman olmak yeterlidir. Bunu küfür sözü duyana da duyurmak gerekmez. Duyurmak iyi olur. Çünkü onun suizannını önlenmiş oluruz.

Sual: Günah işleyen müslümanlara kâfir denir mi?
CEVAP
Günah işleyen müslümana kâfir denmez. Müslüman günah işlemekle kâfir olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir Müslüman, diğer bir Müslümana kâfir derse, ikisinden biri kâfir olur. Eğer dediği kimse kafirse, bu küfür ona gider, değilse kendisine döner, söyleyen kâfir olur.) [Buhari, Müslim,Tirmizi, Ebu Davud, Taberani]

Sual: Bazıları, “Domuz oğlu domuz, domuz suratlı, domuz gibi bakıyorsun. Eşek oğlu eşek demek küfürdür, çünkü böyle söyleyince Hz. Âdem'e kadar gider. Böyle söyleyenin iman ve nikahını tazelemesi gerekir” diyorlar. Doğru mudur?
CEVAP
Doğru değildir. Hz. Âdem'e kadar gitmez. Böyle söylemek uygun değilse de, küfür olmaz.

İnsan önce düşünür, sonra konuşur
Sual: «Nuh diyor Peygamber demiyor» demek caiz midir?
CEVAP
Her ne kadar (çok inatçı insan) manasında kullanılıyorsa da, bu sözü bir Müslüman için söylemek caiz değildir. Çünkü Nuh aleyhisselamın Peygamberliğini inkâr etmek küfür olur. Yani bu sözün söylendiği insana kâfir denmiş olur. Müslümana da kâfir diyenin de, yani onun kâfir olmasını isteyenin de, kendisi kâfir olur.

Din düşmanlarının veya cahillerin böyle uydurduğu şeylere inanmamak, bu tür imanı giderebilecek sözleri söylememek için dinimizi öğrenmeli, dilimizi tutmalıyız. İslam âlimleri (Dini doğru bilmeyen insan topaca benzer. İp sarıp çeviren herkes döndürür. Dinini bilmeyenin dini yok demektir. Bir söz söylerken hem kendi, hem de karşınızdakinin ahiretini düşünerek konuşun) buyuruyorlar.

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Her sabah, bütün uzuvlar, dile yalvararak derler ki: Bizim hakkımızı gözetmekte, Allah’tan kork, kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma! Bizim dine uyup uymamamız senin sebebinledir. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. sen eğri olursan biz de eğri oluruz.) [Tirmizi]

(Allah’a ve ahirete inanan, ya hayır konuşsun veya sussun!) [Buhari]
(Mümin önce düşünür, sonra konuşur. Münafık, düşünmeden konuşur.) [Harâiti]

(Kurtuluş için dilini tut, günahların için ağla!) [Tirmizi]
(İnsanları Cehenneme sürükleyen dilleridir.) [Tirmizi]

(Dilini tutmayan kimse, tam imana kavuşamaz.) [Taberani]
(İnsanın hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir.) [Taberani]

(Kalbi doğru olmayanın imanı, dili doğru olmayanın kalbi doğru olmaz.) [İ. Ebiddünya]
(Kalbi diline, dili kalbine, işi sözüne uymayan mümin olamaz.) [İsfehani]

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..