2015 Hicri Yılbaşında Neler Yapılır?

2015 Hicri yılbaşı gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler?Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler

2015 Hicri yılbaşı Muharrem ayının ilk gecesi olan 13 ekim salı gecesidir.Biz müslümanlarca kutlanması gereken tek yıl başı Muharrem ayının başıdır.Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın ilk gecesi, (bu akşam) akşam ile yatsı arasında Allâhü Teâlâ’nın rızâsı için iki rek’at namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için.” Allâhü Ekber. Her iki rek’atte 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerif okunur. Namazdan sonra: 11 defa: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” 11 İstiğfâr-ı Şerîf, 11 Salavât-ı Şerîfe okunup duâ yapılır. Duâda, geçmiş senenin günâhlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir. Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbîh Namazı kılınır: “Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîyene mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.” Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur: 1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî, 2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek) 3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî… 4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf. Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..