Kadın Kocasından İzinsiz Oruç Tutabilir mi?

Kocası izin vermediği halde kadın oruç tutabilir mi?Erkeğin hanımının tuttuğu oruca karışma hakkı var mıdır?

erke hanımının ramazan orucu gibi farz ve vacip oruç tutmasına karışamaz.Ancak nafile oruç için kocası izin vermezse kadın nafile oruç tutamaz.Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayete göre, Rasülullah (s.a) şöyle bu­yurmuştur: “Kadın, kocası olduğu halde, ancak onun izniyle nafile oruç tut­ması helâl olur. Yine onun izni ve müsadesi olmadan evine kocasının izin vermediği kimseleri davet etmesi helâl olmaz.” (Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir)

Kadının, kocasının kendisinden faydalanma hakkına mani olacak her­hangi bir nafile ibadetle meşgul olması haramdır. Kocasının izin vermediği durum da buna dahildir. Çünkü koca hakkı nafile ibadetten Önce gelir. Bu faydalanmakta kocayı haramdan koruma vardır. Nafile ibadete başlayan ka­dına, kocasının bu ibadeti bozdurması caizdir.

Ramazan orucu veya nezir orucunda kadının bunları tutması vacibdîr.İzin istemesine gerek yoktur. Eğer kaza orucu ise ve Şaban ayından kaza orucu kadar bir vakit kalmış olsa, yine tutması vacibdir.

“Kocası olduğu halde” demekle mukim olması durumunda denmek is­tenmiştir. Seferde iken kadın izinsiz oruç tutabilir.

Kadının, mahremleri bile olsa kocasımn razı olmadığı bir kimseyi eve alması haramdır. Ancak kocası izin verirse veya buna sükut ederse caiz olur. “Kocasının izni olmadan evine girmeye kimse izin vermesin ” cümlesi için Nevevî,- “Bu cümle kocanın rızası bilinmediğine hamlolunmuştur. Kadın, ko­ncasının evine girmesine razı olduğunu, bildiği kimseleri izinsiz de kabul edebilir” demiştir.

Kaynak : Riyazu`s Salihin – İmam Nevevi

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..