Kadının Cinsi Münasebet İçin Yatağa Çağıran Kocasını Reddetmesi

Kocası yatağa çağırdığı halde özürsüz olarak kadın icabet etmezse onu geri çevirirse günah işlemiş olurmu?Kocasını reddeden kadın günahkar olur mu?

Bir erkek hanımını yatağa çağırdığı halde hanımının şer'i bir mazeret (adet,hayız gibi)olmaksızın onu geri çevirmesi haramdır.Bunu yapan hanım günahkar olur.

Zira Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Ebu Hüreyre*den (r.a) nakledildiği üzere şöyle buyurmuştur: “Adam karısını yatağa çağırdığı zaman, kadın yüz çevirir de adam ona karşı kızgın bir şekilde gecelerse, melekler sabaha kadar ona lanet ederler.“(Buhârî ve Müslim rivayet etmişlerdir).

Bir rivayette: “Kadın yatağa dönene kadar” denilmiştir.

Kocanın, karısı üzerinde bir takım haklan vardır. Bu haklan eda etmek­ten kaçınmaması ona icabet etmesi kadının görevlerindendir. Ancak rama­zan orucu ve hayız yahut cimaya mani bir hastalık sebebiyle İcabet etme­mesi bu kapsamın dışındadır.

Hadiste kocanın yatağa çağırmasından kastedilen mana cima etmek is­temesidir. Zahiri yönden sabahlayıncaya kadar, ifadesinden bunun geceye ait olduğu zannedilirse de, gece, gündüz her ne zaman cimaya davet ederse demektir. Nitekim rivayetlerden birisi “sabahlayincaya kadar” diğeri “dönünceye kadar” bir diğerinde ise “kocusı razı oluncaya kadar” ifadelen mev­cuttur. Kadın nafile ibadete niyet etsede, kocasının onun nafilesini bozması caizdir. Kadının, kocasının razı olmadığı bir kimseyi evine sokması haramdır. Velevki bu kimse kocanın mahremlerinden oisun. Ancak kocası izin verir veya ses çıkarmazsa o zaman caizdir.

Meleklerin laneti, kadının sebepsiz olarak cimadan kaçınamayacağına delildir. Bu konuda kadının hayız olması bile şer’an özür sayılmaz. Çünkü kocası olmadan başka bir şekilde ondan istifade edebilir.

Meleklerin laneti, kadının pişman alarak yatağa dönmesiyle son bulur.

Bu konuda “sabahlamaya kadar” kaydı cima ekseriyetle gece yapıl­dığı içindir. Yoksa bu söz gece ve gündüz manasını birlikte kapsar. Ancak koca, kadına özürden dolayı İmtina (çekinmesi, kaçınması) durumunda ga­zap etmezse kadının bu hareketi lanete sebep olmaz.

Lanet eden melekler Hafaza melekleri midir? Yoksa diğerleri midir? Bu sözün hepsini kapsama ihtimali vardır. Müslim’deki “semadaki” tabiri bu görüşü destekler.


Kaynak : Riyazu`s Salihin – İmam Nevevi

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..