Hacca hiç Gitmemiş Kimsenin Vekaleten Hacca Gitmesi caiz midir?

Daha önce kendisi için hacca gitmemiş bir kimseye vekalet vermek suretiyle hacca göndermek caiz midir?Yoksa daha evvel hacca gitmiş birisini mi göndermek gerekir?

Vekaleten hacca gönderilecek kimsenin daha evvel gitmiş ola şartı aranmamasına rağmen ,hacca gitmiş olan kimse hac farizalarını daha iyi bileceğinden gitmiş olan kimseyi göndermek daha uygun olur.
Şafii mezhebine göre, vekil olacak şahsın daha önce kendisi için hacca gitmiş olması şarttır. Hanefi mezhebinde ise hacca gitmemiş bir şahsın vekil olarak hacca gönderilmesi caizdir. Bu müsaade bulunmakla beraber, hacca gitmiş bir şahsın gönderilmesi evladır. Zira iki mezhep imamının ihtilafından kurtulmuş olmak için ihtiyatla hareket etmek daha münasiptir

- Ali Efendi Fetvalarından: "Kendisi için hac yapmamış bulunan bir kimseyi (vekil olarak) hacca gönderme caiz olur" (H.Ec. 1/24)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..