Öşrü Verilmemiş mahsülden Sadak Verilir mi?

Henüz öşürü verilmemiş bir mahsülden sadak niyetiyle fakirlere vermenin dinen bir sakıncası varmıdır? Öşrü verilmeden tarladan kalkan mahsulden sadaka vermek caiz midir?

Sadaka vermek başlı başına bir ibadet olup kişinin şahsına ait malından vermesi gerekir. Öşrü verilmemiş ziraat ürününün içinde fakirlerin belli hakkı vardır. Bu sebeple henüz öşür vermeden arazi mahsullerinden tüketmek yahut sadaka olarak vermek uygun değildir. Dolayısıyla, öşür verilmeden önce sadaka olarak verilen yahut yenilen kısmın da öşrü değeri üzerinden hesaplanarak verilmelidir (Fetavay-ı Hindiyye, I, 187).

Ancak elde edilen üründen bir miktar yemek örfte varsa bu takdirde bir sakınca görülmemiştir (İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, Beyrut 2000, II, 332).

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..