Kur'anı Kerim Kaç Cüzdür? Hangi Cüzde hangi Sureler Vardır?

Kur'anda toplam kaç cüz vardır?Kuranı Kerim Kaç cüzden oluşur?Hangi cüzde hangi sureler vardır?

Kur'anı Kerim toplam 30 cüzden oluşmaktadır.Her cüzde 20 sahife vardır.Fatiha suresinden başlayıp nas suresi dahil 30 cüzün tamamını okumakla Kuranı Kerim hatmedilmiş olur.

Hangi Cüzde Hangi Sureler Mevcuttur:
1. cüz:
a) Fatiha Suresi
b) Bakara Suresi

2. cüz
Bakara Suresi

3. cüz
a) Bakara Suresi
b) Âli İmran Suresi

4. cüz
a) Âli İmran Suresi
b) Nisa Suresi

5. cüz
-Nisa Suresi

6. cüz
a) Nisa Suresi
b) Maide Suresi

7. cüz
a) Maide Suresi
b) En`am Suresi

8. cüz
a) En`am Suresi
b) A`raf Suresi

9. cüz
a) A`raf Suresi
b) Enfal Suresi

10. cüz
a) Enfal Suresi
b) Tevbe Suresi

11. cüz
a) Tevbe Suresi
b) Yunus Suresi

12. cüz
a) Hud Suresi
b) Yusuf Suresi

13. cüz
a) Yusuf Suresi
b) Ra`d Suresi
c) İbrahim Suresi

14. cüz
a) Hicr Suresi
b) Nahl Suresi

15. cüz
a) İsra Suresi
b) Kehf Suresi

16. cüz
a) Meryem Suresi
b) Ta-Ha Suresi

17. cüz
a) Enbiya Suresi
b) Hac Suresi

18. cüz
a) Mu`minun Suresi
b) Nur Suresi
c) Furkan Suresi

19. cüz
a) Furkan Suresi
b) Şu'ara Suresi
c) Neml Suresi

20. cüz
a) Neml Suresi
b) Kasas Suresi
c) Ankebut Suresi

21. cüz
a) Rum Suresi
b) Lukman Suresi
c) Secde Suresi
d) Ahzab suresi

22. cüz
a) Ahzab Suresi
b) Sebe Suresi
c) Fatir Suresi
d) Yasin Suresi

23. cüz
a) Yasin Suresi
b) Saffat Suresi
c) Sad Suresi
d) Zumer Suresi

24. cüz
a) Zümer Suresi
b) Mu`min Suresi
c) Fussilet Suresi

25. cüz
a) Fussilet Suresi
b) Şura Suresi
c) Zuhruf Suresi
d) Duhan Suresi
e) Casiye Suresi

26. cüz
a) Casiye Suresi
b) Ahkaf Suresi
c) Muhammed (Kital) Suresi
d) Fetih Suresi
e) Hucurat Suresi
f) Kaf Suresi
g) Zariyat Suresi

27. cüz
a) Zariyat Suresi
b) Tur Suresi
c) Necm suresi
d) Kamer suresi
e) Rahman suresi
f) Vaki`a suresi
g) Hadid suresi

28. cüz
a) Mücadele suresi
b) Haşr suresi
c) Mumtehine suresi
d) Saf suresi
e) Cuma suresi
f) Munafikun suresi
g) Teğabun suresi
h) Talak suresi
i) Tahrim suresi

29. cüz
a) Mulk (Tebareke) suresi
b) Kalem (Nun) suresi
c) Hakka suresi
d) Me'aric suresi
e) Nuh suresi
f) Cin suresi
g) Müzzemmil suresi
h) Müddessir suresi
i) Kıyame suresi
j) İnsan (Dehr) suresi
k) Murselat suresi

30. cüz
a) Nebe (Amme) suresi
b) Nazi'at suresi
c) Abese suresi
d) Tekvir suresi
e) Mutaffifin suresi
f) İnşikak suresi
g) Buruc suresi
h) A`la suresi
i) Fecr suresi
j) Şems Suresi
k) Leyl suresi
l) Duha suresi
m) Tin suresi
n) Kadir suresi
o) Zilzal suresi
p) Kari'a suresi
q) Asr suresi
r) Kureyş suresi
s) Kafirun suresi
t) İhlas Suresi
u) Felak Suresi
v) Nas Suresi

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..