Kurbanını Kaybedip Yenisini Aldıktan Sonra Kurbanını bulan Kimse Ne Yapar*

Kurbanlık hayvan alıp onu kaybeden kimse yeni bir kurban alsa ancak daha kurbanı kesmeden ilk aldığı kurbanını bulsa ne yapar?

bir kimse kurbanını aldıktan sonra yerine yenisin aldıktan sonra kaybettiği kurbanını bulsa eğer o kimse zengin ise o iki kurbandan istediğini keser.Eğer bu kimse fakir ise,iki kurbanı satın almakla kendisine vacip yaptığından ikisinide kesmesi vacip olur.(1)

Bir kimse kurbanını kaybettikten veya çaldırdıktan sonra yenisini alsa ve daha sonrada kayıp olanı bulsa faziletli olan her ikisinide kesmesidir.Eğer kıymetleri eşit ise ikisinden birini kesmesi de caiz olur.Eğer kıymeti düşük olanı keserse aradaki farkı (fiyat farkı) tasadduk etmesi gerekir.Bu hususta zengin ile fakir arasında fark yoktur.Bazıları zengin ise birini kesmek yeterli olur ;fakir ise ikisini birden kesmesi gerekir dediler.(2)

1-Fetevat-ı Hindiye c.5 s.294
2-Dürrül Muhtar c.6 s.323

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..