Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hanımlarından birini Boşadı mı?

Peygamber Efendimiz hiç hanımlarından birine talakta bulundu mu?Peygamber (s.a.v.)'in talakta bulunduğu hanımı kimdir?Peygamber (s.a.v.)efendimizin hayatında talak vaki olmuşmudur?

Evet Peygamber (s.a.v.)Efendimizin de hayatında talak verdiği hanımları olmuştur ancak onları daha sonra tekrar ricat ederek nikahına geri almıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'de hanımlarından Hz.Ömer (r.a.) kızı olan Hafsa validemizi bir talak ile boşamış idi.Cebrail (A.S.) Peygamber (s.a.v.)Efendimiz' gelerek :

"Sen hanımına ric'at et,dön.Çünkü o kavvamedir,çok ibadet eder.Savvamedir,çok oruç tutar ve cennette senin hanımlarındandır"buyurmuştur.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Efendimiz 'de hanımı hz.Hafsa'ya ric'at etmiş geri dönmüştür.

Yine aynı şekilde Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hz.hatice validemiz'in vefatından sonra Hz.Aişe validemiz ile nikahından evvel Mekke-i Mükerreme'de Sevde Bint-i Ze'a (r.a.)ile tezevvüc etmişti.Daha sonra Medine muharebesinin akabinde Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hz.Sevdenin yanına girdiğinde Bedir muharebesinde öldürülen müşrik akrabaları için ağladığını görünce onu bir talak ile boşamıştır.Sonra hz.Sevde validemiz özür beyan edip "Ya Rasülellah sizin zevceniz olarak vefat etmek istiyorum"diye ricada bulunmuş ve kendi gününü Hz.Aişe validemize hibe etmiştir.Rasülümüz de ona tekrar ric'at etmiş dönmüştür.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..