İmkanı Olduğu Halde Hacca Gitmemek

Maddi imkanı olduğu halde hacca gitmemek.Haccı terketmenin cezası nedir?

Hac islamın temel şartlarından biri olup imkanı yeten kimseye ömründe bi defa farzdır.

“(Haccetmeğe) yol bulabilenlerin (gücü yetenle-rin) Beyt'i (Kâbe'yi) haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (S. Âl-i İmrân 97)

İmkanı olduğu halde haccı terketmek büyük günahtır.

(Bir müslüman Hâlik'ının hakkına riâyet etmezse ya neye riâyet eder?... Hayâ sâhibi bunu bilir de sonunu düşünür...)Hadis-i Şerif:

“Allah'ın evine (Beyt-i Haram'a) gitmek için azık ve binek gibi şeylere mâlik olup da hacca gitmeyen kimse ister yahûdi ister hristiyan olarak ölsün!” (Tirmizî-Beyhakî)

(Bunlara şefâatim yok. Âkıbetleri de korkunç-tur demek olur...)Hz. Ömer R.A.: “İçimden öyle geçiyor ki, İslâm beldelerine adamlar göndereyim; araştırsınlar ve gücü yetip de hacca gitmeyenlere cizye (gayri müslimlerden alınan vergi) yüklesinler. Çünkü onlar müslüman değildir” demiştir... (İbn-i Kesîr

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..