MENİ

Meni nedir?


Cinsi münasebet zamanında erkek ve kadından şehvetle çıkan sıvı maddeye meni denir.Erkeğin kamışından çıkarken kamışı hareket ettirir,kuvvetle çıkar ve çıkmasından sonra da kişiye yorgunluk gelir.Kadının ki ise çıkarken vajinada hareket (kasılma) meydana getirir.Yani her ikisi de difk ile çıkar.

Meninin özellikleri:

Erkeğin menisi kalın ve beyaz,kadının ki ise ince ve sarıdır.Yaş iken çiçek veya hamur kokusuna benzer,kuruduğu zaman ise yumurta kokusu gibi kokar.Şehvet ve süratlice çıkar,çıkarken zevk ve lezzet verir.Nitekim Peygamber aleyhim-selam “Erkeğin menisi kalın ve beyaz ,kadınınki ise ince ve sarıya meyillidir.Cinsi münasebet zamanında erkeğin menisi,rahimde kadının menisine üstün ,gelip galip gelirse çocuk Allah'ın izniyle erkek olur.Eğer kadının menisi ,erkeğin menisine üstün gelip galip olursa ,çocuk Allah'ın izniyle kız olur”buyurmuştur.

Kadının menisi var mıdır ?

İslam’dan önce kadının menisi var mıdır ,yok mu dur ?Tartışmaları sürerken ,İslam’ın bu konudaki bu konudaki görüşünü bir iki hadis-i şerifle açıklamaya çalışalım.İn-i mesuda(r.a) demiştir ki: ”Peygamber aleyhim-selam sahabeler ile sohbet ederken bir Yahudi çıkageldi.O sırada kureyş müşrikleri: “Ey yahudi! Şu kimse peygamber olduğunu iddia ediyor dediler.Bunun üzerine yahudi:Ben ona öyle bir soru soracağım ki
, onu ancak peygamber olan kimse bilebilir”dedi ve yakın gelerek oturdu da:“Ey Muhammed ! insan neden yaratıldı? diye sordu.Bu soru üzerine Peygamber Aleyhis-selam: “Ey Yahudi Erkeğin menisi ile kadının menisinin karışımından yaratıldı.Erkeğin menisi kalın olup,kemik ve sinir ondan yaratıldı .Kadının menisi ise ,ince olup ,et ve kan ondan yaratıldı.”buyurması üzerine,Yahudi kimse:“sizden önceki Musa da böyle söylemişti deyip kalkıp gitti.”
*Peygamber aleyhis-selam ın eşi Ümmü Seleme (r.a) demiştir ki: Ebu Talha’nın eşi Ümmü Süleym, Peygamber aleyhis-selama gelerek: “Ey Allahın rasülü!Allah doğruyu söylemekten haya etmez.ihtilam oldukları (rüyada aldatıldıkları) zaman kadınlarada yıkanmak varmı dır?”diye sordu.Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-selam:“Evet menisi dışarı çıkıp görüldüğü zaman ,yıkanması gerekir “buyurdu.Bu soru ve cevabı dinleyen Ümmü Seleme gülümseyerek : “Ey Allah’ın rasülü!Kadınlarda ihtilam olurmu?diye sordu.Peygamber Aleyhis-selam ise bu soruya: “Allah hayrını versin! Çocuk niçin anasına benziyor ya! buyurdu.

Her meniden çocuk olmaz:

Her meniden çocuk olmadığı gibi,erkeğin menisinin hepsinden de çocuk olmaz.Çocuk ancak meninin pek az bir miktarının rahimde kadının menisinden az bir miktarı aşılamasıyla meydana gelir.Nitekim Peygamber Aleyhis-selam “Her meniden çocuk olmaz ,menini tamamından çocuk meydana gelmez.Yüce Allah bir canlıyı yaratmak istediği zaman ,bunu hiçbir güç engelleyemez”buyurmuştur

Meninin çıkış yerleri:

Tıbb-i Nebevi yazarlarından tabip Muvaffak Abdüllatif el-bağdadi diyorki:”Meni bütün organlardan süzülerek gelir.Bu sebeple hastalıklı kişinin çocuğu da hastalıklı olur.Nitekim Peygamber Aleyhis-selam :”Vücuttaki her kılın altıda şehevi duygular vardır “buyurarak meninin tüm organlardan süzülerek meydana geldiğine işaret etmiştir .Cinsi münasebet zamanında zevk ve lezzet alan organ sadece tenasül organları olmayıp ,vücüttaki bütün organlar bu zevk ve lezzete ortak olmaktadırlar
Kuran-ı kerimde ise yüce rabbimiz “İnsan neden yaratıldığına dikkatlice bir baksın !Şehvetle dışa atılan koyu bir sudan (meniden) yaratılmıştır. O su ,bel kemikleri ile göğüs kemikleri arasından çıkar. İşte başlangıçta bu şekilde yaratılan insanı , Allah tekrar yaratıp geri getirmeye ,diriltmeye elbetteki kadirdir “buyurmaktadır.Bazı kuran tefsirlerine göre ayette geçen “sulb” ve “teraib=Bel kemiği ve göğüs kemikleri “nden maksad vücudun tamamıdır yani vücudun bütününden meydana gelmektedir.Meninin ham maddesi vücudun tamamından çıkmakta ve meni keseciklerinde toplanmakta ve olgunlaşmaktadır.Nitekim bir maden uzak bir bölgeden çıkar ,fabrikaya getirilerek işlenir.

-1-

Meninin Oluşumu ve Meni Kesecikleri:

Meni bütün organlardan süzülerek gelmektedir.Gerçek şu ki beyin meninin oluşumunda en çok emeği geçen organlardan biridir .İşte bu sebeple meninin şekli dimağ maddesine benzemektedir.Cinsi münasebette çok bulunan kimselerde meydana gelen zayıflık da bütün organlarda görülmektedir.Bununla beraber zafiyet ilk önce gözlerde başlamaktadır.Beynin yardımıyla oluşan meni yumurta (husye,testis)ların yakınında birbirine girmiş kesecikleri içinde toplanmaktadır .

Vücutta Meni Çoğalmasının Zararları:

Tıbb-i Nebevi yazarlarından tabip ib-i Kayyim bu konuda şöyle demektedir :”Eğer meni ,vücutta fazlaca birikip uzun müddet dışarı atılmazsa ;karasevda ,mal-hülya,delilik sa’ra vs. gibi kötü hastalıklar meydana getirir.Çünkü meni ,vücutta uzun müddet kaldığı zaman bozulur ve zararlı bir maddeye dönüşür.Bu sebeple vücud tabii olarak ,bazen cinsi münasebet olmaksızın kendi kendine onu dışarı atar .Buda ya ihtilam yoluyla veya uyanık olduğu halde aşırı cinsi tefekkür ile olur.
*On şey bedende hapsedilip çoğaldığı ve dışarı atılmadığı zaman vücuda zarar verir ve kendi özelliğine göre hastalık meydana getirir Fazla kan, fazla meni, idrar ,dışkı, yellenmek ,kusuntu aksırmak ,uyku, açlık ve susuzluk. İşte bu on şeyin dışarı atılmayıp içerde tutulması halinde her biri kendi cinsinde bir tür hastalık meydana gelmesine sebep olur

Meni İçin Faydalı ve Zararlı Olan Bazı Maddeler

*Balık eti şişmanlatır ,meniyi artırır ve sıcak mizaçları düzene koyar.Muz,meniyi çoğaltır cinsi münasebet gücünü de tahrik eder.Zencefil in ma
yahoş olanının mizacı sıcak ve kurudur cinsi ilişkiyi tahrik eder meniyi de artırır.
*Nohut meniyi ve sütü çoğaltır. Maya hamur içinde ne yaparsa ,nohutta beden içinde o işi yapar.Marul yemek meniyi azaltır ,cinsi münasebet isteğini de teskin eder .Kuşkonmaz meniyi artırır .Nilüfer çiçeği meniyi katılaştırır,cinsi münasebet isteğini de keser.
*Tatlı badem şekerle birlikte yenirse meniyi artırır ,cinsel istek ve arzuyu tahrik eder Anason; adet kanamasını ,meniyi ve sütü çoğaltır.Karpuz meniyi artırır,cinsel istek ve arzuyu da tahrik eder.Tavuk eti zekayı geliştirir,meniyi artırır ve cildi güzelleştirir.Sirke meniyi azaltır .Sarımsak meniyi kurutur

Kuran-da Meni veya Nutfe Kelimesinin Geçtiği bazı ayetler

*”Ey insanlar !Biz sizi hakir bir sudan (meniden)yaratmadık mı ?Nitekim o suyu belli bir zamana kadar sağlam bir yere ( ana rahmine )yerleştirmedik mi ?İşte biz bunu kudretimizle yaptık.Biz ne mükemmel bir kudret sahibiyiz
*”O hakir bir su dan insanı yaratıp onu nesep ve sıhriyet akrabalıklarına dönüştüren o dur Rabbinin her şeye gücü yeter
*”İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfe ,bir damla su değil miydi? Sonra o nutfe ,kan pıhtısı olmuş derken Allah onu insan biçimine yaratıp şekillendirmiştir (Kıyamet 36-38)
“Muhakkak ki ,rahime atıldığı zaman oluşan nutfeden erkek ve dişiden ibaret olan çiftleri o yarattı.Şüphesiz tekrar diriltmekte yine ona aittir.(necm 45-47)
*Sizi biz yarattık.Tasdik etmeniz gerekmez mi ?Söyleyin öyleyse ,döl yatağına dökmekte olduğunuz meni nedir.Onu siz mi yaratıyorsunuz ,yoksa yaratan biz miyiz ?(vakıa57-59)
*O Allah ki ,yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.Sonra onun zürriyetini hakir bir suyun özünden ,hulasasından yaratmıştır Sonra onu şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir.Ve sizin için kulaklar ,gözler ve gönüller yaratmıştır.Ne kadar az şükrediyorsunuz!(secde 7-9)
*Gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden –erkek ve dişinin menilerinin karışımından meydana gelen bir damla sudan –yarattık.Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık”(insan 2)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..