Sadık Mürid Nasıl Olur?

Sadık mürid nasıl olur?sadık müridin halleri nedir?Hakiki mürid kimdir?

Sadık Mürid:Kendisinin hiç bir irade ve tercihi olmayandır.

-Sadık Mürid:Kendisinin şeyhine karşı hiç bir itirazı olmayandır.

-Sadık Mürid:Vaktini en mühim işlere sarf edip,mühim olanı ise yarına ertelemeyendir.

-Sadık Mürid:Hizmet kuşağını,himmet kuşağının hükümleriyle beraber bağlayan kimsedir.

-Sadık Mürid:Usul ile amel eden,fuzuliyi terk eden ve vusül için etekleri sıvayan kimmsedir.

-Sadık Mürid:Kendisinin geçmişi ve geleceği olmayan,vaktin oğlu olan kimsedir.

-Sadık Mürid:Takva,mürüvvet ve kuvvet sahibi olan kimsedir.

-Sadık Mürid:Sürçmeden (ayak kayması) kaçınan,fetretten (boşluk,gevşeklik) uyanık olan kimsedir.

-Sadık Mürid:Sırrını gizlemeyen ,karıncayı bile incitmeyen kimsedir.

-Sadık Mürid:Her türlü zorluklara göğüs gerse bile doğru yoldan ayrılmayan kimsedir.

-Sadık Mürid:Allah'ı (C.C) zikretmekten meşgul eden herkesten nefret eden kimsedir.

-Sadık Mürid:Şeytanın gölgesinden bile kaçan kimsedir.

-Sadık Mürid:Dünya kendisine tabi olan ,peşinde koşan kimsedir,Kendisi dünyanın peşinden değil.Sadık Mürid:Dünyayı üç talak ile boşayan kimsedir.

-Sadık Mürid:amel üzerine yüzüstü düşen -düşkün olan illetlerden yüz çeviren kimsedir.

-Sadık Mürid:Şeyhinin kendisiyle iftihar ettiği kimsedir.Yoksa şeyhi ile iftihar eden değil.

-Sadık Mürid:Ahde vefayı muhafaza eden ,cefayı-ahdi bozmayı terk eden kimsedir.

-Sadık Mürid:Hakir -küçük (dünya)olanı atan-bırakan,Azim -büyük (ahiret)olanı alan kimsedir.

-Sadık Mürid:Zikr-i kalbi'yi ganimet bilen ,sırrını gizleyen kimsedir.

-Sadık Mürid:Manevi terakki için (kalbini nuru ilahi ile)süsleyen Allah ile mülakat-karşılaşmak için (kalbinden masivayı)boşaltan atan kimsedir.

-Sadık Mürid:Kirlerden temizlenen ,Allaha kavuşmak için etekleri sıvayan kimsedir.

-Sadık Mürid:Hizmette sebat eden ,hürmetini muhafaza eden kimsedir.

-Sadık Mürid:Kibirden haddi aşmaktan korkan ,(manen )yücelmeye rağbet eden kimsedir.

-Sadık Mürid:Kötü kimselerden uzaklaşan hayırlı kimseler ile arkadaş olan kimsedir.

-Sadık Mürid:her an Allahü teala ile olan kimsedir.

-Sadık Mürid:İnsanların yüklerini yüklenen ve kendi yükünü insanlardan sureten ve manen men eden kimsedir.(insanlara hiç bir şekilde yük olmayan)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..